Ankara Gelişim Tarama Testi çocukların gelişim durumlarını ölçmek amacı ile uygulanan bir değerlendirme testidir. 0 ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bu test ile farklı gelişim durumları farklı kategoriler altında incelenerek değerlendirilir. Ankara Gelişim Tarama Testi çocukların gelişimlerini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan testler arasında dünya çapında kabul edilmiş en güvenilir ve en objektif testtir. AGTE testinde çocuğun ilk üç ayından başlayarak 72 aya kadar belirli periyotlarda yapılarak gelişim izlenmektedir.

Ankara Gelişim Tarama Testi gerekli eğitimleri almış bir psikolog tarafından uygulanabilir. AGTE testi hakkında eğitim almamış kişilerin yapmış olduğu testlere ve değerlendirmelere itibar edilmemelidir. AGTE testi altyapısında ciddi bir psikolojik bilgi birikimi gerektiren ve gözlem gücünün etkin olarak kullanılmasını gerektiren bir tarama testidir. Bu nedenle bu testin yapılabilmesi için testi uygulayacak uzmanın ciddi bir eğitim ve uygulama sürecinden geçmiş olması gerekmektedir. Çocuğunuzu AGTE testi yaptırmak için götürdüğünüz uzmandan bu testin eğitimini aldığına dair sertifikalarını göstermesini rica ediniz.

AGTE testinde çocuğun gelişimsel durumu ölçülür. Ancak gelişimsel süreç tek bir başlık altında ölçülemeyeceği için AGTE testinin farklı gelişim türlerini ölçtüğü alt başlıkları bulunmaktadır. Bunlar dil gelişimi, zihin gelişimi, küçük motor hareket gelişimi (küçük kas gelişimi), büyük motor hareket gelişimi (büyük kas gelişimi), sosyal gelişim ve öz bakım gelişimi gibi alt başlıklardır. Her biri çocuğun farklı gelişim düzeylerini ölçecek test araçlarına sahip ve farklı değerlendirme puanlarına göre ölçülmektedir. Daha sonra bu başlıklar ayrı ayrı gelişim raporunda olması gereken ve çocuğun aldığı puan olarak detaylı bir şekilde ebeveynler ile paylaşılarak yapılması gerekenler konuşulur.

Ankara Gelişim Tarama Testi

AGTE testi uygulanırken anne ve babanın da çocukla birlikte olması gerekmektedir. Anne ve babaya sorular sorularak ve çocuk gözlemlenerek test uygulanır. Uzman Psikolog Deniz Akıncı olarak Konya’da psikolojik destek ve terapi hizmetleri sunan bir psikologtur. AGTE testi yaptırmak isteyen tüm ebeveynleri kurucusu ve yöneticisi olduğum Psikon Psikolojik Destek ve Terapi Merkezine davet ediyorum. AGTE testi konusunda tüm eğitimleri almış ve oldukça deneyimli bir psikologdur. Çocuklarınızın gelişiminin ölçülmesi ve değerlendirilmesi noktasında profesyonel hizmet sunmaktayım.