Aile içi iletişim günümüzde birçok ailenin üzerinde durmadığı ve çok önemli olan bir konudur. Aile bireylerinde görülen birçok sorunun kaynağı aile içi iletişim probleminden oluşmaktadır. Aile içinde gereksinme iletişimi olarak oluşan ve günlük gereksinimlerin yer aldığı iletişim biçimi doğru değildir. Aile bireyleri gerekli oldukça değil her zaman aile bireyleriyle rahatlıkla konuşabilmelidir. Aile içinde günlük olaylar olarak nitelendirdiğimiz çocukların okuldaki hal ve durumları, alış veriş listeleri ve planları, ödemelerin planlanması, kısa ve basit konuşmalar, standart olarak oluşan hal hatır sormalar ve günlük olaylardır. Ailenin bu durumlardan daha çok konuşmaya ihtiyacı vardır.

Aile bireylerinin bir arada olduğu zamanların çoğunda televizyon izlemek, televizyondaki dizi ve programların yorumlanması ve gündemdeki konuların değerlendirilmesi yapılmaktadır. Birçok ailede ise bu durum televizyon saatlerine göre şekillenmektedir. Aile içi iletişimde konuyu derinleştirdiğimiz de ise geleceğe ilişkin duygusal olaylar, düş kırıklıkları, insanlarla oluşan olumlu yada olumsuz iletişimlerin olduğu görülmekte ve bu durumların geçiştirildiği görülmektedir. Aile içi iletişim problemleri bireyler arası ilişkileri zayıflatmakta ve aile içindeki bireylerin birbirlerine yabancılaşmasını ortaya çıkarmaktadır. Genellikle duygu ve düşünceler aile dışında yaşanmaya başlanmakta, anne ve babalar kendi arkadaşları ve iş yerindeki ortamlarında, çocuklar ise arkadaşlarıyla konuşmakta, duygu ve düşüncelerini aile dışında bırakmaktadır.

Ailedeki Zayıflamış İletişim

Ailedeki zayıflamış iletişim bireysel çıkarcılığı desteklemektedir. İletişimdeki zayıflık doyumsuzluğu ve aile içindeki kıyaslamalar ile gruplaşmaya neden olmaktadır. Gruplaşmalar neticesinde iletişim tamamen bozulmakta ve iletişimdeki sosyal roller sertleşmektedir. Tüm bunlar neticesinde aile içi problemler artmakta, bireyle sanal olarak mutlu olmaya çalışmakta ve toplumsal yargılardan uzak gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Aile içindeki iletişim problemlerinin nedenlerinin başında yıkıcı eleştiriler, sürekli genellemelerde bulunmak, aile bireyinin aklını okumaya çalışmak, geçmişin sürekli olarak gündeme getirilmesi, problemlere teşhis koymaya çalışmak, hep haklı olmaya çalışma, ses tonunun(seviyesinin) yükseltilmesi ve umursamazlık olarak nitelendirilmektedir.

Uzman Psikolog Deniz Akıncı eşliğinde aile içi iletişim problemlerinin çözümünde sizlere yardımcı olmaktayız. Ev içindeki eşitlikçi ve sosyal yönleri yumuşatan ve aileyi yaralamadan yürütülmesi ve aile disiplininde şefkat ve ilkeli yapıyı oluşturmaktayız. Eşler arasındaki iletişim güçlendirmekte ve aile içindeki empati duygusunu geliştirmekteyiz. Saygılı bir iletişim kazandırarak saydam bir yapı oluşmasında katkı sağlamakta ve sorunların kolaylıkla ortadan kalkmasına yardımcı olmaktayız. Özellikle çocuklar konusunda iletişimi güçlendirmekte ve böylelikle güçlü bir aile yapısının kurulmasına katkı sağlamaktayız.