Antisosyal kişilik bozukluğu, sosyopati olarak bilinen, başkalarının duygularını ve haklarını göz ardı ederek nitelendirilen, sosyopati olarak bilinen kronik bir zihinsel sağlık durumudur. Bazı insanlar başkalarına karşı saygısız gözüküyor ve pişmanlık veya suçluluk duygusu olmadan onlara zarar verebilir. Bu davranış yaygın olduğunda, bir kişinin antisosyal kişilik bozukluğu olarak bilinen kronik bir zihinsel sağlık durumu olabilir. Bazen antisosyal kişilik bozukluğu olan kişilere sosyopatlar denir. Sosyopat nedir?

Antisosyal kişilik bozukluğu olan insanlar, güç veya para gibi istediklerini elde etmek için aldatma veya manipülasyon kullanmaya isteklidirler. İnsanları doyurabilir ve bir takma ad kullanabilirler ve arzularını gerçekleştirmek için saldırgan davranışlar çalabilir veya kullanabilirler. Yakalandıklarında bile, pişmanlık veya suçluluk göstermezler. Empati duygusundan yoksundurlar ve başkalarının duygularını yardım almadan düşünemezler. Ayrıca, tutuklamalara ve ceza evinde uzun zaman kalmalarına yol açabilecek şekilde itici davranma eğilimindedirler.

Popüler kültürde sosyopatların başarılı olma eğiliminde olduğu, iktidarda olan karizmatik insanlar olduğu yönünde yaygın bir efsane vardır. Yüksek işleyen sosyopatların olduğu doğrudur, ancak bunlar norm değildir. Sosyopat özellikleri ikna veya cazibeyi içerebilse de, bozukluğu olan çoğu kişi sorumsuzlukla mücadele edecektir. İstihdam fırsatlarından yararlanmaları daha az muhtemeldir, zamanında fatura ödeme olasılığı daha düşüktür ve dürtüsel davranışlardan dolayı hapsedilme riski yüksektir.

Ayrıca, madde kullanımı ve suç faaliyeti gibi dürtüsel davranışlardan dolayı daha kısa bir yaşam beklentisine sahip olmaları muhtemeldir. Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişilerde yaygın olan alkol ve uyuşturucu kullanımı, hastalığın belirtilerini şiddetlendirebilir. Madde bağımlılığı ve antisosyal kişilik bozukluğu bir arada olduğunda, her ikisi için de tedavi daha karmaşıktır.

Antisosyal Kişilik Bozukluğunun En Yaygın Belirtileri

Antisosyal kişilik bozukluğunun en yaygın belirtileri, başkalarının haklarına saygısızlık ve bunları ihlal etmenin kapsamlı bir şeklidir. Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı almak için, kişi aşağıdaki belirtilerden en az üçünü sergilemelidir. Tekrar tekrar yasadışı eylemlerde bulunmak, başkalarını kâr ya da zevk için yalan ya da mahkum etmek, dürtüsel hareket etmek, tekrarlanan fiziksel saldırılar, kendisinin veya başkalarının güvenliğini göz ardı etme, işyerinde veya finansal yükümlülüklerde sorumsuzluk ve başkalarına kötü muamele yaparken pişmanlık eksikliği, zayıf veya kötü niyetli ilişkiler, kibir gibi bir üstünlük duygusu ve son derece tartışılır olmak, düşmanlık, önemli derecede sinirlilik, ajitasyon, saldırganlık veya şiddet, başkalarını kişisel kazanç veya kişisel zevk için manipüle etmek için cazibe veya zeka kullanmak gibi belirtileridir.

Antisosyal kişilik bozukluğu tedavisi zorlayıcı olabilir. Bozukluğun belirtileri, bir insanın 20’li yaşlarının başlarında zirveye çıkması nedeniyle, insanlar kendi semptomlarının 40’lı ve daha ileriye ulaşırken kendi başlarına düzeldiğini görebilirler. Psikoterapi veya konuşma terapisi genellikle antisosyal kişilik bozukluğu için önerilen tedavidir. Bir terapist, bir kişinin olumsuz davranışları yönetmesine ve sahip olamayabileceği kişisel becerileri geliştirmesine yardımcı olabilir.

Genellikle ilk amaç, basitçe tutuklama veya fiziksel hasara yol açabilecek itici davranışları azaltmaktır. Aile terapisi, aile üyelerini eğitmek ve iletişimi geliştirmek için kullanışlı bir seçenek olabilir ve grup terapisi, bozukluğu olan insanlarla sınırlı olduğunda da yardımcı olabilir. Uzman Psikolog Deniz Akıncı olarak psikolojik danışma ve terapi merkezimizde antisosyal kişilik bozukluğu tedavisinde terapiler ve çeşitli tedavi yöntemleri ile hizmet vermekteyiz.