Skip to Content

Category Archives: Psikolog Konya Deniz Akıncı

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir? Nedenleri Belirtileri

Histrio, eski Latince kökenli “oyuncu, sahne sanatçısı” anlamına gelen bir kelime. Bu kelime aynı zamanda bir kişilik bozukluğu türüne de adını vermiş. Adını bu kelimeden alan Histrionik Kişilik Bozukluğu, bireyin ilgi odağı olmaya çalışması ve bunun için sahte veya gerçekçi davranışlar sergilemesine dayanan bir psikolojik rahatsızlıktır. Oyuncu kişilik bozukluğu olarak adlandırılmasının nedeni ise bu rahatsızlığa sahip kişilerin ilgi odağı olmak ve kendilerini önemli hissetmek amacı ile sürekli farklı rollere bürünmeleri ve kurgusal davranışlarda bulunmalarından kaynaklanmaktadır.

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi histrionik kişiler devamlı ilgi odağı olmak, başkaları tarafından önemsendiğini hissetmek ve sosyal hayatta ön planda olmak isterler. Bu nedenle rutin hayatlarında çevresindekilerin dikkatini çekebilmek, ilgiyi kendilerinde toplamak için gerçek olmayan olaylar anlatmak, duygu patlamaları yaşamak, basit olaylara aşırı tepkiler vermek, sürekli böbürlenmek ve toplumsal alanlarda yüksek sesle konuşmak gibi davranışlar sergileyebilirler.

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Onlar için en önemli şey etrafındakiler tarafından sürekli olarak önemsendiğini hissetmek, çevresindekilerin ilgi odağı olmak ve devamlı olarak yaptığı işlerin takdir toplamasıdır. Bir şekilde çevresindeki insanların odağından uzaklaşmış olduğunu anlar veya yaptığı bir işin takdir edilmediğini görürse psikolojik açıdan ciddi çöküntüler yaşayabilirler. Bunun yanında bu gibi hayal kırıklıkları, yaşamak isteyecekleri en son şeydir, hastalar bu tip hayal kırıklığı zamanlarında histrionik ataklar geçirebilir ve majör depresyona girebilirler. Diğer yönden rahatsızlığın pik yaptığı dönemlerde hasta bireylerde fiziksel birtakım belirtilerin olduğu da gözlemlenmiştir. Yani bu rahatsızlık türü basite alınabilecek bir ilgi sarhoşluğu değil, tedavi altına alınması gereken fizyolojik ve psikolojik etkileri olan birhastalıktır.

Histrionik kişilik bozukluğu kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmekte ve sosyal açıdan belirtileri farklılık göstermektedir. Erkek hastalarda ilgi bekledikleri kişileri genellikle kendinden üstün görme, kişiyi övme, onu yüceltme söz konusu iken kadın hastalarda ilgi bekledikleri kişileri baştan çıkarmaya çalışma, uygunsuz tekliflerde bulunma ve işi cinselliğe götürme söz konusu olabilmektedir.

Ayrıca histrionik kişiler, dış görünüşlerine fazlasıyla dikkat eden, kişisel bakımda oldukça titiz olan ve gösterişi seven kişilerdir. Böylelikle insanlardan övgü alabileceklerine ve toplum tarafından ilgi göreceklerine inanırlar.

Histrionik kişilik bozukluğu daha çok genç erişkinlikte ortaya çıkan, orta yaşlara doğru etkisini arttıran bir yetişkin hastalığıdır. Bugüne kadar yapılmış araştırmalar histrionik kişilik bozukluğunu kesin bir nedene bağlayamamıştır. Bu rahatsızlığın oluşmasında bireylerin gelişim çağlarındayken ebeveynleri tarafından uğradıkları tutumların etkili olabileceği tahmin edilmektedir.

0 Continue Reading →

Depremden Sonra Yaşadığımız Endişeyle Nasıl Başa Çıkabiliriz?

Deprem sonrası yoğun kaygı yaşamak normaldir. Öncelikle bunu kabul edelim.
Duygularımızı ve düşüncelerimizi bastırmak yerine ifade etmeye çalışalım.
Zayıf olduğumuz anlar elbette olacaktır. Kendimizi güçsüz hissettiğimizde duygularımızı sevdiklerimizle paylaşalım.
Günlük yaşamdan ve rutinden uzaklaşmak kaygılarımızı derinleştirebilir. Olabildiğince eski yaşantımızı sürdürmeye gayret edelim.
Kaygımızı kontrol edemediğimiz şeylere değil kontrol edebildiğimiz noktalara odaklanarak azaltabiliriz. Örneğin depremle ilgili yardım çalışmalarına katılmak, gönüllü olmak kaygılarımız içinde boğulmanın önüne geçecektir.

0 Continue Reading →

Anksiyete Tedavisi

Anksiyete kaygı ve stres durumlarıyla kendini gösteren psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığa sahip kişilerde uzun süreli anksiyete ataklarının gelişmesi, altındaki temel sorunun halen tam olarak çözümlenememiş olması ve bazı çevrelerce de yoğun kaygı halinin kişinin karakteristik bir özelliği sanılması anksiyetenin bir çözümü ya da tedavisinin olmadığı sanısının oluşmasına neden olmuştur. 

Ne kadar zor ve tek başına mücadele etmesi uğraştırıcı bir rahatsızlık olsa da anksiyete de diğer birçok psikolojik rahatsızlık gibi yeterli ve doğru yerlerden destek alındığı sürece yenilebilecek bir problemdir. Önemli olan bu rahatsızlığa sahip kişinin ve sosyal çevresinin bu duruma kayıtsız kalmaması, üstünü örtmeye çalışmaması, kendiliğinden geçmesini beklememesi ve bu hastalıkla ilgili farkındalıklarını geliştirmeleridir. Çünkü anksiyete rahatsızlığı ne kadar kişisel bir problemmiş gibi görünse de esasen sosyal ve toplumsal sonuçları da olan bir hastalıktır. Bu rahatsızlık sebebiyle kişide oluşacak ruhsal, fiziksel ve işlevsel problemler sosyal çevresine ve içinde bulunduğu topluma da yansıyacaktır. Toplumsal düzeyde anksiyete görülme sıklığının yüzde yirmilerde olduğu da düşünülür. Beraberce mücadele edilmeyen bu hastalık, sadece kaygısız kalınan bireylerin hayat konforunu değil tüm toplumun konforunu zedeleyecektir. 

Aynı zamanda ilerleyen satırlarda da değineceğimiz gibi anksiyetenin çözüme ulaşmasında manevi destek her zaman profesyonel destekten önce gelmiştir. Çevresinden bu rahatsızlığının atlatılması sürecinde destek gören ve farkındalıkları gelişmiş toplumlardaki hastalarda bu rahatsızlıktan kurtulmak çok daha kolay olmuştur. Anksiyete tedavisinde iki önemli yöntem kullanılmaktadır. Hastanın ihtiyaçlarına göre bu tedavi metotları değişebilir, farklılaştırılabilir ya da her iki ana metotla da aynı anda tedavi süreci ilerletilebilir.

Deniz Akıncı Kaygı Bozukluğu Çözümü

Bu yöntemlerden ilki psikoterapidir. Psikoterapi yönteminde klinik bir psikolog eşliğinde anksiyeteye sahip bireyin rahatsızlığıyla ilgili farkındalığının oluşması, anksiyete krizleriyle mücadelenin öğretilmesi, etkilerinin azaltılması açısından gevşeme ve zihin temizleme egzersizlerinin yapılması sağlanır. Böylelikle kişi hastalığına karşı daha duyarlı ve baş etme konusunda daha bilgilidir. Hastalığının etkilerinin arttığı durumlarda neler yapması gerektiği de pratiklerle kişiye öğretilir. Psikoterapi, alanında uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilen ve özel ihtisas gerektiren bir alandır. Bu konuda yardım almak için klinik psikologlara baş vurulmalıdır. 

Anksiyeteyle mücadelede uygulanan bir diğer yöntemse ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi ise tıp eğitimini tamamlamış ve uzmanlığını psikiyatri üzerine yapmış hekimler tarafından uygulanabilmektedir. Aynı zamanda psikiyatristler tanı ve teşhis yetkisine de sahiptirler. İlaç tedavisinde genellikle antidepresan ve anksiyolitik içerikli ilaçlara baş vurulmaktadır. Uzman kişinin belirlediği dozlarda ve sıklıkta uygulanması hem tedavi süreci hem de kendi sağlığımız için önemlidir. Psikoterapiye kıyasla ilaç tedavisi daha uzun süreli bir tedavi yöntemidir.

İlaçlar etkisini en erken iki üç haftada göstermekte ve rahatsızlık geçtikten sonra da bir yıla kadar kullanılması gerektiği durumlar söz konusu olabilmektedir. Tabi ilaç tedavisi ya da psikoterapiye baş vurmak ilgili uzmanın yönlendirmeleri ve kişide oluşturacağı etkilerin seyrine göre şekillenmektedir. Tedaviye başlanılan ilk bir aylık dilimdeyse doğru tedavi yöntemi ve haritası belirlenebilmektedir. Bazı durumlardaysa hem psikoterapi hem de ilaç tedavisi aynı anda uygulanmakta ve süreç iki tedavi yönteminden de faydalanılarak ilerletilmektedir.

9 Continue Reading →

Psikolog İş İlanlarında ve Psikolog İş Başvurusunda Nelere Dikkat Etmeliyiz?

İş bulma süreci, pek çok kişinin sıkıntılı geçirdiği dönemlerden biridir. Psikolog iş başvurusu da bu dönemlerden biri sayılabilir. Yapılan psikolog iş başvuruları ve arayışlarında olumlu dönüşler almak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Psikolog olarak başvuracağınız ilanlarda öncelikle ne istediğinizi belirlemelisiniz. İş ararken gördüğünüz her psikolog iş ilanı ve tanıtımına başvuruda bulunmayın. Bu noktada seçici olmaya özen gösterin. İşe size en uygun olan psikolog iş ilanları ve iş fırsatlarını değerlendirerek,  başlayabilirsiniz. 

Peki psikolog iş ilanları nerede bulunur? Bu soruya cevap aramadan önce psikologların çalıştığı alanlar ve imkanları düşünmekte fayda vardır. Psikologlar hem devlet kurum ve kuruluşlarında, hem de özel sektörde birçok alanda çalışabilirler. Bu nedenle psikolog iş ilanları devlet kanalında araştırmak ilk seçeneğiniz olabilir. Özellikle KPSS ile bir atama arzu edenler bu alandaki iş imkanlarını gözden geçirmelidir. Bunun yanı sıra yine devlete ait kurumlarda ya da özel sektörde psikolog iş ilanları özel eğitim alanında bulunabilir. Aynı zamanda psikolog iş ilanları sosyal hizmetler müdürlüğü başta olmak üzere birçok devlet kurumunda gerçekleştirilebilmektedir. Tabi ki özel hastane psikolog iş ilanı gibi ilanlara rastlamak da mümkündür.

Hastanelerin dışında özel eğitim psikolog iş ilanları yine psikoloji mezunlarının bulabileceği işler kategorisindedir. Devlet okullarında psikologlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak özel okullarda psikolog iş ilanları da yine karşınıza çıkabilecek ilanlar arasındadır. Birçok belediye psikolog iş başvurusu kabul etmektedir. Bu nedenle çevrenizdeki belediyelerin iş ilanlarını dikkatli şekilde takip etmek önemlidir. Yine hastane psikolog iş başvurusu da sık sık karşınıza çıkacaktır. Bu ilanları kaçırmamak için ilan sitelerinde bu kurum ve kuruluşları takibe almanız önem taşır.

Psikolog İş Görüşmesinde Dikkat Edilecekler

Peki psikolog iş başvurusunda nelere dikkat etmeliyiz? Özgeçmiş, iş başvurularında dikkat edilmesi gereken en önemli araçtır. Özgeçmiş, yalnızca iş deneyimlerinin yer aldığı bir dosya olarak görülmemelidir. İş deneyimlerinin yanında, adayları tanıtacak özellikleri de taşımalıdır. Bunun için CV’nize iş deneyimleriniz yanında mezun olduğunuz okullar, aldığınız eğitim ve sertifikalar, katıldığınız etkinlikler, hobileriniz, kişisel becerileriniz vb. bilgileri de eklemelisiniz. Fotoğraflı özgeçmişler her zaman için daha etkilidir. Psikolog iş ilanları 2020 arayışınız için özgeçmişinizi mutlaka güncelleyin. 

Psikoloji bilimi birçok alanda kullanıldığı ve psikologlara hemen her sektörde ihtiyaç duyulduğu için iş arayışınızda birçok farklı alana özgü ilanla karşılaşabileceksiniz. Psikolog iş ilanları anaokulu ile başlayıp devlet kurumlarına uzanan bir çeşitlilik gösterecektir. Tüm bu iş ilanlarında bir işe sizin gibi onlarca kişinin başvurduğunu unutmayın. Bunun için iş başvurusunda kendinizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışın. CV’nize ekleyeceğiniz ön yazı, yapılan başvurular arasında ön plana çıkmanızı sağlayabilir. Hazırladığınız ön yazıda yetkinliklerinizle beraber, çalışacağınız kuruma katacağınız değer hakkında bilgi verebilirsiniz.

Psikolog CV Hazırlama

Hazırladığınız CV ve ön yazıda kullandığınız Türkçe ve yazım kuralları, insan kaynaklarının en dikkat ettiği noktalar arasında geliyor. İş başvurularında adayları tanımada ilk aşama olan CV ve ön yazıda yer alan yazım yanlışları ve anlamın kaydığı cümleler, adayların daha ilk aşamada başarısız olmasını sağlayabiliyor. Bu yüzden yazım kuralları ve seçtiğiniz cümlelere de dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ön yazıda açık, anlaşılır ve net ifadeler kullanmanız faydalı olacaktır.

Psikolog iş ilanları İstanbul’dan Ankara psikolog iş ilanı ve tanıtımlarına uzanan bir çeşitlilik gösterecektir. Bu durumda sizin için en uygun ilanları ve şehirleri değerlendirmeyi unutmayın. İş başvurularında güvenilirlik oldukça önemlidir. İnsan kaynakları veya işverenin güvenini ilk aşamada kazanmak için CV’nizde referans vermeye özen göstermelisiniz. İşveren veya insan kaynaklarına iş için gerçekten istekli olduğunuzu gösterin. İş için duyduğunuz heyecanı, yapacağınız işlere ne gibi fayda sağlayacağınızı, kendinizi nasıl geliştireceğinizi ifade edebilirsiniz. Konya psikolog iş ilanı için aklınıza takılan soruları Psikon Terapi Merkezi’ne danışabilirsiniz.

0 Continue Reading →

Psikoloji Bölümü Hangi Üniversitelerde Var ve Hangisini Seçmeliyim?

Birçok gencin hayati bir tercih yaptığı üniversite sınavları, tüm yaşamları boyunca meşgul olacakları mesleklerini de seçtikleri bir sınavdır. Elbette üniversitede okudukları bölümde ilerlemeyerek farklı alanlara ve mesleklere yönelen gençler de olacaktır. Ancak çoğu kişi üniversitede aldığı eğitim ile yoluna devam eder. Bu nedenle üniversitede okunan bölüm ve hangi üniversitenin tercih edildiği büyük bir önem taşımaktadır. Psikoloji bölümünde okumak isteyen öğrenciler için de durum farklı değildir. Psikoloji alanında çalışan bir profesyonel, uzman ya da klinik psikolog olarak hayata katma değer sağlamak isteyen gençler kendilerine ilk önce psikoloji bölümü hangi üniversitelerde var diye soracaklardır. Ülkemizde psikoloji bölümü hemen her üniversitede bulunmaktadır.

Psikoloji bölümü kaç yıl, psikoloji bölümü kolay mı? Gibi sorular da öğrenciler tarafından sorulabilir. Öncelikle psikoloji bölümü 4 yıllık bir bölümdür. Alanında temel ve ileri bir eğitim verir. Birçok üniversitede bulunan psikoloji bölümleri İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi psikoloji bölümü’nden, Koç Üniversitesi psikoloji bölümü’ne seçeneği bulunmaktadır. Ayrıca Özyeğin Üniversitesi psikoloji bölümü’nden, İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümü’ne kadar gidebilir. Yeditepe Üniversitesi psikoloji bölümü’nden Kadir Has Üniversitesi psikoloji bölümü’ne dek birçok özel üniversite psikoloji bölümü seçeneği bulunmaktadır. İstanbul özel üniversite psikoloji bölümleri yanı sıra Ankara özel üniversite psikoloji bölümleri, İzmir özel üniversite psikoloji bölümü gibi seçenekler de vardır.

 

Öğrenciler özel ve vakıf üniversitesi psikoloji bölümü taban puanları ile bu bölümlere girebilir ve 4 yıllık bölümlerden psikolog unvanı ile mezun olabilir. Aynı zaman da İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümü, Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümü, Hacettepe Üniversitesi psikoloji bölümü, Ankara Üniversitesi psikoloji bölümü gibi köklü üniversitelerin psikoloji bölümleri de tercih edilebilir. İstanbul devlet üniversiteleri psikoloji bölümleri, tıpkı Ankara devlet üniversiteleri psikoloji bölümleri ve İzmir devlet üniversiteleri psikoloji bölümleri gibi oldukça düşük giderlerle okunabilecek seçeneklerdir. Öğrenciler üniversite sınavlarında alacakları puanlarla, Türkiye’nin köklü devlet üniversitelerine yerleştirilebilir. Ancak bu noktada, bu okulların birçok öğrencinin tercihi olacağı düşünülmeli ve bunun için bu okullara yönelik daha fazla çalışmak gerektiği unutulmamalıdır. 

Psikoloji Bölümü İçin Hangi Üniversiteyi Seçmeliyim?

Türkiye’nin en iyi psikoloji bölümü nerededir sorusu da bu bölümde okuyup, çok başarılı olmak isteyen ve eğitim hayatını dolu dolu geçirmeyi arzu eden öğrenciler tarafından sıkça sorulur. Türkiye’deki en iyi psikoloji bölümü hangi üniversitededir sorusuna maalesef tek bir cevap vermek mümkün değildir. Çünkü ülkemizde köklü ve dünya çapında başarılı üniversiteler vardır. Bu üniversitelerin en iyi psikoloji bölümü olduğunu söylemek için öncelikle amaçlar ve çalışma alanları göz önüne alınmalıdır. Örneğin klinik psikoloji alanında başarılı olan üniversiteler, toplum psikolojisi alanında başarılı olan üniversitelerden bahsedilebilir. Bu noktada üniversitede psikoloji bölümünü seçecek öğrencilere tavsiyeler ve önerilerden bahsetmek gerekir. Tercih edecekleri üniversitenin eğitim kadrolarını araştırmaları, psikoloji bölümünün bu güne dek yaptığı akademik çalışmaları takip etmeleri ilk edilecek tavsiyeler arasında yer alacaktır. 

Tabi ki öğrenciler çocuk psikolojisi hangi üniversitelerde var gibi sorular sorabilir. Ya da İngilizce psikoloji bölümü hangi üniversitelerde var sorusu da kişinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkabilir. Bunun dışında eğitimini KKTC psikoloji bölümü olan üniversiteler ve eğitim kurumlarında gerçekleştirmek isteyenler için de güzel üniversiteler vardır. Doğu Akdeniz Üniversitesi psikoloji bölümü, Yakındoğu Üniversitesi psikoloji bölümü, Lefke Avrupa Üniversitesi psikoloji bölümü, Girne Amerikan Üniversitesi psikoloji bölümü uygundur. Ek olarak Girne Üniversitesi psikoloji bölümü, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi psikoloji bölümü, Kıbrıs İlim Üniversitesi psikoloji bölümü vardır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi psikoloji bölümü, Uluslararası Final Üniversitesi psikoloji bölümü, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi psikoloji bölümü uygundur.  Son olarak da Uluslararası Balkan Üniversitesi psikoloji bölümü seçenekleri bulunmaktadır.

3 Continue Reading →

Pozitif Psikoloji Hayatımızı Nasıl Etkiler?

Psikoloji bilimi birden çok amacı içinde taşıyan ve bu amaçlara ulaşarak ruh bilimine ve ruh sağlığına olumlu katkı sağlamayı hedefleyen bir bilim dalıdır. Kimya, fizik ve matematik gibi bilimler kadar eski değildir. Buna rağmen sağlam bir geçmişe sahip olan psikoloji bilimi, kısaca insanların davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini incelemiştir. Davranışların altındaki nedenleri ortaya çıkarmaya gayret etmiştir. Gelecekteki olası davranışlarını tespit etmeye gayret göstermiştir. Aynı zamanda travmatik deneyimlerin kişinin psikolojisi üstündeki etkilerini hafifletmektir. Ruh sağlığına koruyucu bir takım uygulamalar yapmak da psikoloji biliminin amaçları arasındadır.

Psikoloji uzun yıllardır daha çok ruhsal hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılmıştır. Ancak 1950’li yılların atmosferinde,  Carl Rogers, Erich Fromm ve Abraham Maslow psikolojiyi toplumun üreticiliğine ve tatminkar hayatına katkı sağlamaktır. Bunun yanında kişileri becerilerine göre geliştirmek amacıyla kullanmayı önemli kıldılar. Günümüzde pozitif psikoloji adıyla bilinen bu tür de çıkış noktasını buradan alır. Pozitif psikoloji kuramları dile getirildiğinde genellikle akla gelen ilk şey bireylerin olumsuz ve tedavi edilmesi gerektiği düşünülen yönlerinden daha çok olumlu yönlerine odaklanmaktır.

Pozitif psikoloji nedir sorusuna verilecek cevap da bu durumda, psikolojinin gücünü kullanarak, bireyi ve toplumu iyileştirmektir. Bunu yaparken de olumlu yönlere odaklanmak olacaktır. Pozitif psikoloji amacı insanların doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı olumlu yönleri ve becerileri öne çıkarmaktır. Pozitif psikoloji gelişimi ile birçok psikolog ve bu alanda çalışan akademisyen kişisel gelişime benzer kitaplar ve seminerler ortaya çıkarmıştır. Ancak pozitif psikoloji kitap ve diğer yayınları sıradan kişisel gelişim kitapları ile karşılaştırılmamalıdır. 

Pozitif Psikolojinin Önemi

Pozitif psikoloji kulağa oldukça popüler bir kavram gibi gelse de günümüzde sıkça karşılaşılan pop psikolojisi kavramlarından biri değildir. Amaç sadece kişisel gelişim değil, kişinin yanlış noktalarını düzeltmekten öte iyi yönlerini ortaya çıkarmaktır. Bu yolla hem bireyin mutlu ve doyumlu bir hayat yaşamasını sağlamak hem de bu bireyler vasıtasıyla mutlu ve tatminkar bir toplum yaratmaktadır. Bu anlamda pozitif psikoloji mutluluk reçeteleri vermekten ziyade bu mutluluğa form kazandırma ve gerçeğe dönüştürme konusunda uzmanların çabasıdır denebilir.

Pozitif psikolojinin önemi denince akla gelmesi gereken bir diğer şey de sahip oldukları eğilimler ve becerilerin dışında, bambaşka alanlarda var olmaya sürüklenen insanların mutluluğu bulması denebilir. Pozitif psikoloji sayesinde kişiler hiçbir ilgileri ve becerileri bulunmayan alanlarda mesleklerini sürdürme çabasından kurtulur. Daha küçük yaşlarda ilgi alanları olan becerilerini sergileyip başarılara imza atacakları alanlarda var olabilirler. 

Mühendislik alanında çalışan ancak aslında üstün müzik yeteneği olan bireyler, mimarlık alanında çok başarılı olacakken tıp bölümünü bitirerek ömür boyu doktorluk yapacak kişiler vardır. Bu kişiler pozitif psikoloji yaklaşımı ile hem bireysel olarak mutluluğu yakalayabilecekler hem de mutlulukları ve alanlarındaki başarıları ile topluma fayda sağlayabileceklerdir. Pozitif psikoloji neden önemlidir sorusuna verilecek bir diğer cevap da isminden de anlaşılacağı gibi bu alanın her zaman olumlu olana yönelmesidir. Hem psikologlar hem de danışanlar pozitif psikoloji çalışmaları sayesinde iyimserlik kazanmanın yanı sıra motivasyonlarını da artıracaktır.

Pozitif psikoloji hakkında yanlış bilinen noktalardan biri bu yaklaşımın bireylere temelsiz bir iyimserlik aşıladığıdır. Oysaki pozitif psikoloji egzersizleri bireylere hem kendilerinin hem de çevrelerinin farkına varma fırsatı tanır. Kişiler, bu bakış açısını kazandıktan sonra kendileri kadar etraflarındaki dünyanın pozitif kazanımlarını da dikkate alacaktır.  Pozitif psikoloji, psikoloji biliminin sadece ruhsal hastalıkları tedavi etmekte kullanılmayacağını aynı zamanda toplumlara maddi manevi katkı sağlayabileceğini de göstermektedir. Konya pozitif psikoloji yaklaşımı için bizi arayabilir, uzman kadromuzla yüz yüze görüşebilirsiniz.

0 Continue Reading →

Tavsiye Psikolog Seçimlerinde Önemli Kriterler Nelerdir?

Dönem dönem hepimiz manevi bir desteğe ihtiyaç duyabiliriz. Bazen bu ihtiyacımızı bizi yargılamadan dinleyecek ve sorularımıza objektif bir şekilde cevap verecek yakın dostlarımız ve arkadaşlarımız karşılayabilir. Bazen de aile büyükleri ya da yaşadığımız sorunlara benzer sorunları atlatmış tanıdıklarımız bize yol gösterebilir. Bazı durumlarda ise ne yakınlarımızın ne de büyüklerimizin tavsiyeleri işe yaramaz. Bu durumda psikologlardan destek almak bizim için en doğru tercih olacaktır. Kişi bu noktaya geldiğinde kendine hangi psikoloğa gitmeliyim? Benim için en iyi psikolog kimdir? Psikoloğumu nasıl seçmeliyim? Tavsiye psikolog seçiminde nelere dikkat etmeliyim? Sorularını soracaktır. Elbette bu sorular için tek bir doğru cevap olduğunu iddia etmek yanlıştır. Çünkü her kişinin ihtiyacı bir diğerinden farklıdır ve bir psikologdan herkes eşit şekilde fayda görmeyebilir.

 

Bu değişkenliği ve farklılıkları kabul etmekle birlikte psikolog seçimi kriterleri olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü herkesin ihtiyaçları farklı olsa da bir psikologda olmazsa olmaz bir takım özelliklerin varlığından bahsedebiliriz. Kişi ister takıntı hastalığı OKB için en iyi psikolog ister panik atak en iyi psikolog isterse depresyon en iyi psikolog arayışında olsun, tüm bu psikolog doktor tavsiye ve önerileri farklı kişileri işaret etse de bu doktorların bazı ortak özellikleri bulunur. Bu özellikler psikolog seçerken nelere dikkat edilmeli sorusuna cevap veren kriterlerdir. Biz bu kriterleri 4 ayrı başlıkta toplayarak sizler için bir araya getirdik.

Konya Psikolog Tavsiyesi

İlk kriter tavsiye psikoloğun eğitim durumudur. Ülkemizde maalesef bu alanda eğitim görmemiş kişiler, kendilerini yanlış tanıtarak, danışan kabul etmekte, terapi yapma konusunda hiçbir yeterlilikleri ve yetkileri olmamasına rağmen, kişilere psikoterapi yapmaktadırlar. Tavsiye ediyorum psikolog yorum ve önerilerini okuyorsanız öncelikle size uygun olduğunu düşündüğünüz psikologların eğitimlerini inceleyin. Eğer bu kişinin ofisine erişiminiz varsa, hangi okuldan mezun olduğunu sorabilirsiniz. Bu soruyu sormak size yanlış ve utandırıcı gelebilir ancak para ödeyeceğiniz bir hizmeti doğru kişiden aldığınızdan emin olmak sizin en doğal hakkınızdır. Ülkemizde sadece 4 yıllık psikoloji bölümünü bitirenlerin psikolog unvanı aldığını, PDR adı verilen psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunlarının ancak psikoloji alanında yüksek lisans yaparsa psikolog olabileceğini unutmayın. 

 

Psikolog seçimi nasıl yapılır sorusunda karşımıza ikinci kriter olarak tavsiye psikoloğun hangi alanlarda çalıştığını ve eğitimini pekiştirdiği çıkmaktadır. Sizin özellikle ihtiyaç duyduğunuz bir alanda çalışmış, bu konuda tecrübe kazanmış bir psikolog seçmeniz gerekmektedir. Tavsiye uzman psikolog arayışlarında psikologların uzmanlık alanlarından da bahsedilir. Sizin gitmeyi düşündüğünüz psikoloğa gidenlerin yorumları incelendiğinde aradığınız alanda uzman olup olmadığını görebilirsiniz. Ayrıca çift terapisi ya da oyun terapisi gibi spesifik terapi ihtiyaçlarında psikoloğunuzun bu alanda gerekli sertifikaları almış olduğundan emin olun. Aynı şekilde her psikolojik test için, testi uygulayacak kişinin yeterli eğitimi almış olduğunu bilmek de büyük bir önem taşır.

Psikolog seçerken dikkat edilecek noktalar

Yukarıda her psikoloğun her hasta için aynı faydayı sağlayamayabileceğinden bahsetmiştik. Bir arkadaşınız ya da güvendiğiniz bir büyüğünüz size psikolog tavsiye ediyorum diyebilir. Ancak tavsiye ettiği psikologla bir araya geldiğinizde karşılıklı uyum sorunu yaşayabilirsiniz. Bu nedenle seçmiş olduğunuz psikolog diğer kriterleri sağlasa da karşılıklı uyum ve güven bağı kurulmazsa terapiden gerçek faydayı görememe ihtimaliniz yüksektir.

Psikolog seçerken dikkat edilecek noktalar dendiğinde akla gelmeyen ancak büyük önem taşıyan bir nokta da psikoloğun bulunduğu lokasyondur. Öncelikle psikoloğunuzla aynı şehirde olmak büyük önem taşır. Tavsiye psikolog İstanbul civarında ise ancak siz Konya’da yaşıyorsanız devamlılık konusunda sorun yaşarsınız. Aynı şekilde siz İstanbul’da yaşıyorsanız ancak tavsiye psikolog Konya civarında ise gelip gitmeniz ve seanslara katılmanız zor olacaktır. Bu nedenle ya yaşadığınız şehirde ve mahallenize yakın bir psikolog tercih etmeli ya da online tavsiye psikolog Konya ya da başka bir şehirde olsanız da size destek olabileceğinden emin olmalısınız.

0 Continue Reading →

Klinik Psikoloji Nedir? Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

 Klinik psikoloji nedir ya da kime klinik psikolog denir diye sormadan önce Psikoloji nedir sorusunu ele alalım. Psikoloji, bir ruh bilimidir. Psikoloji bilimi, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini ele alan sistematik ve bilimsel olarak incelenmesidir. Bireyi toplumu belirleyen, duygu, düşünce ve davranışları inceleyen biçimlerin tümü olarak adlandırılabilir. Psikoloji davranış ve zihin çalışmasıdır.  

     Psikoloji birçok alt dala ayrılır. Adli, Sağlık, Sosyal, Gelişim, Endüstri (Örgütsel) psikolojisi, Bilişsel, Spor, Din ve Eğitim Psikoloji vb. gibi.  Klinik psikoloji kısaca psikolojinin alt dallarından bir tanesidir Ve bu alt dalların her biri birbirinden tümüyle bağımsız çalışma alanlarına sahip.

     Hangi alanda çalışmak istiyorsanız, o alana ait uzmanlığı yapmanız en doğrusudur. Örneğin, çocuk gelişimi üzerine çalışacaksanız, Gelişim Psikolojisi alanında uzmanlık yapılmalı. Şirketlerde insan kaynakları alanında ya da performans alanında çalışan bir psikolog olmak istiyorsanız, o zaman Endüstri / Örgüt Psikolojisi alanında uzmanlık yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Klinik Psikolojisi Nedir?

      Psikolojinin, en geniş uzmanlık alanıdır. Klinik psikoloji çalışma alanları bu nedenle oldukça geniştir. Davranış bozukluklarının teşhisi ve tedavisiyle uğraşır. Klinik psikoloji, bilimi, teoriyi ve pratiği bir araya getirerek, herhangi bir psikolojik sıkıntı nedeni ile çevreye uyum sağlayamama gibi durumda olan kişileri anlamak, sorunlarına müdahale etmek, yönlendirmek, kişilerin hayata ve sosyal çevreye uyumunu artırmak, bireyin kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve duygusal, düşünsel ve davranışsal sorunları düzene sokmak amacındadır. Klinik psikoloji, çeşitli kültürlerde ve sosyoekonomik seviyelerde, insan hayatının, yaşam boyu gelişen ve değişen entelektüel, duygusal, fizyolojik, biyokimyasal, psikolojik, sosyal ve davranışsal yönlerine odaklanır. Klinik psikoloji alanları oldukça çeşitlidir.

      Amacı, insanın her türlü ruhsal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve bireyin çevresiyle uyum içinde yaşamasını sağlamaktır. İlgilendiği ana konular gelişimsel sorunlar, fobi, şiddetli kaygı, depresyon, şizofreni, paranoya, kişilik bozuklukları ve psikopatolojiyi ve temelinde yatan bozukluğa veya karmaşaya bağlı yeterlilik kayıplarının önüne geçmeye ve düzenlemeye yöneliktir. Kısır döngülerden ve duygusal zorlanmalardan çıkması için danışanları yönlendirir, motive eder ve değişim için gidilmesi gereken yolu gösterir.

     Bazı durumlarda ‘tıbbi tedaviye veya ilaç tedavisine gerek duyulan hastaları’ psikiyatriye yönlendirebilir. 

Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

   Klinik Psikolog olmak için, üniversitede 4 yıllık psikoloji bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra, Klinik Psikoloji yüksek lisans yapmış olan uzman psikologların almaya hak kazandıkları unvandır. Psikolojik sorunların değerlendirmesi, çeşitli nöropsikolojik testlerle birlikte kişilik testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, belirli bir psikoterapi yönteminin kuramsal ve uygulamalı eğitimleri klinik psikoloji uzmanlık eğitimi sırasında verilmektedir. 

      Üniversiteden yeni mezun olan bir psikolog, mesleki donanım yönünden tam kabul edilmez, bu yüzden çok sayıda eğitim ve daha da önemlisi yüksek lisans yapması ve donanım kazanması beklenir. Üniversiteden 4 yıllık psikoloji eğitimi almış bir psikolog mesleki eğitimlere, kurslara ve seminerlere katıldığında sadece bilgi kazanmış olur, unvanında herhangi bir değişiklik ya da yükselme olmaz. 

Klinik Psikolojinin Çalışma Alanları Nelerdir?

– Hastaneler                                                   – Üniversiteler 

– Klinikler                                                      – Okullar 

– Psikolojik Danışmanlık Merkezleri            – Devlet Dairelerinde 

– Psikoterapi ve Psikiyatri Merkezleri           – Askeri hizmetlerde 

– Adli Psikoloji alanı

– Büyük Şirketler

– İnsan Kaynakları Birimleri 

   Klinik psikolog nerede çalışır sorusuna, ruh sağlığı hizmeti veren diğer meslek grupları ile bir ekip içerisinde görev yapabilirler denerek ekleme yapılabilir. 

Klinik Psikologlar ile Psikiyatristin Farkı Nedir?

    Psikiyatrist olmak için önce tıp fakültesi bitirmek, psikolog olmak için ise 4 yıllık lisans bölümünden mezun olmak gerekir. 

    Psikiyatristler, ilaç tedavisi konusunda eğitim alırlar. Dolayısıyla ilaç yazabilirler. Ayrıca eğitim aldıkları takdirde terapi de yapabilirler. Psikoloji mezunları ise, kuramlar hakkında bilgi sahibi oldukları için, psikoterapi yapabilirler. 

Konya klinik psikolog tavsiye arayışınızda Psikon Terapi’nin klinik psikologları ile çalışabilirsiniz.

0 Continue Reading →

Psikoloji Eğitimleri Nelerdir?

Psikolojik destek almak, psikoloğa gitmek, sadece dünyada değil ülkemizde de revaçta bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar psikoloğa gitmek işe yarıyor mu sorusunu bir kenara bırakarak, psikolojik problemlerden kurtulmanın yolları konusunda akılcı adımlar atıyor ve psikologlarla önyargısız bir şekilde görüşüyorlar. Eskiden psikoloğa giden kişiler hakkındaki negatif düşünceler de ortadan kalkmış gibi görünüyor. Bu nedenle yeni nesil daha büyük bir hevesle bu alana yöneliyor ve psikoloji eğitimi almak istiyorum diyenlerin sayısı gün geçtikçe çoğalıyor.

 

Elbette psikoloji alanında eğitim almak isteyenler öncelikle araştırmalara başlıyor. Güncel psikoloji eğitimleri sorgulanıyor, psikoloji eğitimi kaç yıl sorusu akıllara takılıyor. 4 yıllık lisans diploması ile elde edilen Psikolog unvanını almak için öncelikle bu psikoloji eğitimi veren en iyi üniversiteler arasında tercih yapılmaya çalışılıyor, devlet ve özel okullardan birini kazanmak gerekiyor. Ardından 4 yıl boyunca eğitimini tamamlayan kişiler, psikolog lisansı almaya hak kazanıyor. Psikoloji alanında eğitim gören öğrenciler, bu dalı seçerken elbette her meslek dalında olduğu gibi kişisel gelişimin ve çabanın önemini de kavramış oluyorlar.  Çünkü psikoloji eğitimi sadece üniversite diploması ile elde edilmeyen, ömür boyu devam eden bir eğitim türü olarak biliniyor.

Psikoloji Alan Eğitimleri

Üniversitede 4 sene boyunca temel psikoloji eğitimini tamamlayan kişiler, psikolog unvanı almış olsalar da insanlara faydalı olmak ve mesleklerini başarıyla sürdürmek için eğitimlerine farklı alanlarda devam etmelidirler. Bu noktada psikoloji alan eğitimleri öne çıkar. Türkiye’nin dört bir yanında psikoloji eğitimi kursları ve çalışmalarına ulaşmak mümkündür. Kişi yaşadığı ya da eğitime devam etmek istediği şehre göre araştırma yapmalıdır. Örneğin İstanbul’da yaşayan bir kişi psikoloji eğitimleri İstanbul içerisinde yer alanlar arasından seçmelidir. Tabi ki bazı eğitimler için farklı şehirlere gitmek gerekebilir. Peki psikoloji eğitimleri nereden alınır? Bu sorunun birden çok cevabı bulunur. Bazı psikoloji eğitimleri üniversite çatısı altında gerçekleştirilen eğitimlerle alınırken bazen de bu alanda sertifika ve eğitim verme yetkisi olan psikoloji eğitimi derneği ve merkezlerinde eğitim fırsatı bulmak mümkündür. 

 

Psikoloji alanında eğitimler birden çok başlık altında yürütülür. Psikoloji eğitimi veren kurumlar incelendiğinde en sık verilen psikoloji eğitiminin aile danışmanlığı eğitimi olduğu söylenebilir. Kişilerin aile danışmanlığı konusunda tecrübe kazanması, cinsel terapi, evlilik terapisi gibi alanlarda eğitim alarak kendini mesleğinde bir adım ileriye taşıması bu kurslar sayesinde gerçekleşebilmektedir. Ayrıca psikoloji eğitimi almak isteyenlerin psikoterapi alanında kendilerini geliştirmek istediği de gözlenmektedir. Aday psikologlar, terapist olarak mesleklerini icra etmek istediklerinde farklı dallara eğitim için başvurabilirler. Psikanalitik terapi eğitimi, duygusal davranışçı terapi eğitimi, yaşam koçluğu sertifikası, öğrenci koçluğu sertifikası gibi birçok farklı dalda eğitim için başvuruda bulunabilmektedir.

Konya Psikoloji Eğitimi

Psikolojinin ihtiyaç duyulduğu alanlar fazlasıyla geniştir. Okullar, hastaneler, adalet bakanlığı, özel sektör, insan kaynakları departmanları, endüstri ve kliniklerde psikologlara ihtiyaç duyulur. Bu alanlarda çalışmak isteyen psikolog adayları psikolog bilirkişi eğitimi alarak adalet bakanlığı ve ilgili departmanlarda görev alabilirler. Endüstriyel psikolog eğitimleri ya da klinik psikoloji eğitimleri de yine bu konuda ilerlemek isteyenlerin ulaşabileceği eğitim türleridir. 

Psikoloji alanında yapılan eğitimler her sene güncellenmekte, sertifika programlarına yenileri katılmaktadır. Bu nedenle bu alanda gelişmek ve eğitim almak isteyen kişilerin psikoloji eğitimleri 2020 yılına ait ve güncel olmasına dikkat etmesi gerekir. Ayrıca eğitim için başka şehre gidemeyen kişiler uzaktan psikoloji eğitimleri konusunda bilgilenebilirler, online psikoloji eğitimi seçeneklerini değerlendirebilirler. Ücretsiz psikoloji eğitimleri de bütçesinde  bu eğitimler için yer açamayan psikologlara faydalı olabilecektir. Konya psikoloji eğitimi arayışında olanlar için Psikon Terapi tarafından duyurulacak psikolojik eğitimler yarar gösterecektir.

0 Continue Reading →

Türkiyede Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programları

Türkiye’de dört yıllık psikoloji eğitimi alırken, ağırlıklı olarak teorik eğitim görüyoruz. Bu teorik eğitim; bilişsel psikoloji, klinik psikoloji psikopatoloji, gelişim psikolojisi, endüstriyel psikoloji ve benzeri birçok psikoloji dalında fikir sahibi olmamız açısından yardımcı olmakla birlikte, hangi alanda daha mutlu çalışacağımızı da anlamamızı sağlıyor. Üniversite süresince bu alanları keşfederken, aslında gelecekte bizi neler bekliyor onlara da karar veriyoruz. Halk dilinde psikoloji okumak kesin ve direkt olarak terapi yapmak anlamına geliyor. Ancak psikoloji bölümü, yapısı gereğiyle hayatın ve toplumun her anına uzanabilecek büyüklükte bir bilimdir. Ülkemizde psikoloji bölümünü bitirdikten sonra ‘Psikolog’ unvanına sahip oluyoruz.

Ancak, tıpkı diğer bilim dallarında olduğu gibi uzmanlaşacağımız alanı seçmekle birlikte bu konuda ‘Uzman’ unvanı almamız gerekiyor. Lisans eğitimimiz sona erdiğinde, psikoloji alanlarından birinde yüksek lisans yaparak ‘Uzman Psikolog’ unvanına sahip oluyoruz. Psikoloji bölümü yüksek lisans programları kapsamında birçok farklı seçenek de karşımıza çıkıyor. Bu noktada psikoloji bölümü yüksek lisans programı olan üniversiteler ve enstitüler incelenerek ilgi duyduğumuz alanı seçmek önem taşıyor. 

Psikoloji yüksek lisans programları nelerdir?

1- Klinik Psikoloji

Ülkemizde en fazla bilinen psikoloji dalı klinik psikolojidir. Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlayan bir kişi ‘Uzman Klinik Psikolog’ unvanına sahip olur.  Bu kişiler, eğitimleri gereği terapi uygulamak için gerekli donanıma sahip olan tek uzman psikologlardır. Klinik psikoloji yüksek lisansı yurtdışında ‘Klinik Psikoloji’ veya ‘Klinik ve Sağlık Psikolojisi’ adı altında geçerken ülkemizde ‘Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ adı altında çeşitli olarak üniversitelerde bulunmaktadır. Bu konuda aktif olarak eğitim veren üniversitelerin arasında; Bilgi Üniversitesi, FMV Işık Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi gibi üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversitelerin web sitelerinden programla ilgili detaylara rahatlıkla ulaşabilir inceleme imkanı elde edebilirsiniz.

Unutmayın ki, bu alanda yüksek lisans yapmanız Uzman Klinik Psikolog olmak için yeterli değildir. Dışarıdan alacağınız sertifika ve eğitimler ile bu süreci pekiştirmeniz ve sürece katkı sağlamanız çok büyük önem taşır.Klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmak isteyen bireyler psikoloji yüksek lisans programı olan devlet üniversiteleri ya da psikoloji yüksek lisans programı olan özel üniversiteler arasında tercih yapabilir. 

2- Sağlık Psikolojisi 

Fiziksel sağlıkla ilgili bir çok konuda, sağlığı koruma, geliştirme ve iyileştirme süreci üzerinde çalışan bir psikoloji dalı olan Sağlık Psikolojisi, Türkiye’de ve dünyada ‘Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisansı’ adı altında üniversitelerde bulunmaktadır. Ülkemizde önde gelen üniversitelerden olan İstanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerde bu alan ile ilgili yüksek lisans eğitimi verilmektedir, yine ilgi sitelerden araştırma yapmak adına destek alabilmeniz mümkündür.  Bunun yanında diğer Psikoloji yüksek lisans programı olan üniversiteler de güncel programlar için gözden geçirilebilir.

3- Bilişsel Psikoloji

Bilişsel / Kognitif Psikoloji adı ile de bilinen bu alan, insanın beyin çalışma şekli esas alınarak, kişinin hareket ve davranışlarına anlam vermeyi amaçlar. Nöroloji ile oldukça yakın çalışmakla birlikte ülkemizde bu alanda çok başarılı akademik çalışmalar yürütülmektedir. Bilişsel / Kognitif Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler arasında Bahçeşehir Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi üniversiteler örnek olarak gösterilebilir. 

4- Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

İş dinamikleri, grup çalışması, iş psikolojisi alanında kurumsal hayat için temel yapı taşlarından biri olan Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ülkemizde İstanbul Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerde yüksek lisans eğitimi olarak gösterilmektedir. Bu alandan mezun olan kişiler, kurumsal şirketlerde Endüstriyel Psikolog olarak görev alarak şirket için iyileştirmeler üzerinde fikirler üretip çalışabilirler.

5- Gelişim Psikolojisi 

Bireyin doğumdan ölüme kadar yaşayışını ele alan psikolojinin en önemli dallarından biri olan Gelişim Psikolojisi ülkemizde Özyeğin Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerde yüksek lisans eğitimi olarak verilmektedir. Bireylerin olağan, farklı, yaşamsal davranışlarını gözlemlemede oldukça başarılı bir alan olan bu alanı bitiren psikologlar Gelişim Psikoloğu olarak eğitim bilimi uzmanlarıyla iş birliği içerisinde çalışma yürütebilirler.

6- Sosyal Psikoloji 

Psikolojinin en büyük yapı taşları olan toplum, cinsiyet, sosyal çevre, insan ilişkileri gibi konuları ele alan Sosyal Psikoloji yüksek lisansı ülkemizde İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerde verilmektedir. Sosyal psikologların büyük bir kısmı akademi alanında kalmayı tercih etse de, günümüzde reklam sektörü, mimarlık sektörü gibi çeşitli alanlarda da büyük katkılar kazandırmaktadır.

Psikoloji yüksek lisans programları 2019 ile psikoloji yüksek lisans programları puanları 2020 için değişiklik gösterebilmektedir. Psikoloji yüksek lisans programları güncel bilgilere ulaşmak için kayıt olunmak istenen üniversitenin ilgili enstitüye ait sayfasını ziyaret etmek önemlidir.

17 Continue Reading →