Çocuklarda ve ergenlerde ruh sağlığı sorunları, içselleştirici veya dışsallaştırıcı olarak nitelendirilen, yıkıcı, depresyon, anksiyete ve yaygın gelişimsel bozuklukları dahil olmak üzere çeşitli duygusal ve davranışsal bozuklukları içerir. Öfke nöbetleri, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranış bozuklukları gibi yıkıcı davranış sorunları görülür. Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda görülen en yaygın davranışsal problemlerdir. Ruh sağlığı bozuklukları çocukluk çağında çok yaygındır ve obsesif-kompulsif bozukluk, kaygı, depresyon, davranış bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluklarını içerir.

Tahmin edilemeyen, uzun süreli ve / veya tahribatlı sinir krizi ve şiddetli öfke patlaması gibi gelişmeler davranış bozuklukları olarak kabul edilir. Anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi duygusal problemler daha sonraki çocuklukta ortaya çıkma eğilimindedir. Ebeveynler veya diğer bakıcılar tarafından erken tanınmaları çoğu zaman zordur. Çünkü birçok çocuk duygularını akıllıca ifade etmek için uygun kelime hazinesi ve kavrayış geliştirmemiştir. Pek çok klinisyen ve bakıcı aynı zamanda gelişimsel olarak normal duyguları ayrırmakta zorlanır. Örneğin korku, ağlama ile rahatsızlık olarak görülmesi gereken şiddetli ve uzun süreli duygusal rahatsızlıklardan ayırt edilmesini zor bulmaktadır.

Çocuklarda Ruh Sağlığı Sorunları

Düzensiz yeme davranışı ve düşük öz-imaj gibi duygusal problemler genellikle düşük yaşam kalitesiyle ilişkilidir. Düşük yaşam kalitesine yol açan atopik dermatit, obezite, diyabet ve astım gibi kronik tıbbi bozukluklarla ilişkilidir. Uygun tedavi stratejilerinin belirlenmesi, mevcut semptomların, ailenin ve bakıcının etkilerinin, daha geniş sosyo-ekonomik çevrenin, çocuğun gelişim düzeyinin ve fiziksel sağlık durumunun dikkatlice değerlendirilmesine bağlıdır. Bilişsel Davranışçı Terapi, davranış değişikliği ve sosyal iletişim geliştirme teknikleri, ebeveynlik becerileri eğitimini içermektedir. Çocuk ve aile odaklı psikolojik stratejiler çeşitli müdahalelerin çeşitli kombinasyonlarını içerecektir.

Bu stratejiler çok çeşitli duygusal, davranışsal ve sosyal iletişim bozuklukları olan çocukların yönetiminde önemli roller oynamaktadır. Okul çağındaki çocuklar ve ergenler için etkili alternatif eğitim prosedürleri de uygulanmalıdır. Çeşitli araştırmalar, çeşitli psikolojik ve farmakolojik tedavilerin çocukluk çağındaki duygusal ve davranışsal bozuklukların yönetimindeki etkinliğini doğrulamıştır. Ebeveynlik programları da dahil olmak üzere psikososyal tedavilerin erken duygusal ve davranışsal bozukluklar üzerindeki etkisi kanıtlanmıştır.