Frostig Görsel Algı Testi çocuklardaki görsel algıları ölçen bir testtir. Görsel algı yalnızca görmek ile ilgili bir durum değildir. Gözün gördüğü şeyleri beynin işlemesi ve bir yargıya ulaşma sürecinin tümü görsel algı kavramının içerisine girmektedir. Örneğin yolda karşıdan karşıya geçerken arabayı görmek tek başına yeterli değildir. Arabanın size uzaklığı ve hızı gibi faktörleri de görsel algılama ile hesaplayarak karşıdan karşıya geçme ya da bekleme kararını verme sürecinin tümü görsel algılamanın içerisinde yer almaktadır.

Frostig Görsel Algı Testi dört ile sekiz yaşları arasındaki çocuklara uygulanan bir test olmakla birlikte 5 algısal beceriyi ölçüp değerlendirmektedir. Frostig Görsel Algı Testini uygulayacak kişinin uzmanlık derecesinde bu test ile ilgili eğitim almış olması gerekmektedir. Yeterli teknik ve uygulayıcı eğitim almış bir klinik psikolog tarafından yapılması çok daha doğru ve kesin sonuçlar vermektedir. Çünkü bu testin değerlendirme sürecinde pedagoji bilgisine sahip, bilinçaltı imgelerine hakim ve klinik terapi sürecini yönetebilecek donanıma sahip bir uzmanın bakış açısı sadece bu testin eğitimini almış bir kişiden çok daha farklı olacaktır.

Frostig Görsel Algı Testinde ölçümü yapılan bir çok değerlendirme vardır ve bunlar alt gruplar halinde düzenlenmiştir. Frostig Görsel Algı Testinin ölçmeyi amaçladığı görsel algıyı bölümlere ayırır. Problemin tam olarak görsel algı sürecinin hangi aşamasında ortaya çıktığının net bir şekilde belirlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu bölümler sırasıyla el-göz koordinasyonu şekil-zemin koordinasyonu, şekil sabitliği, mekan-konum algısı ve mekan ilişkilerinin algısı şeklinde oluşturulmuştur.

Frostig Görsel Algı Testi yalnızca görsel algı testi olarak değil aynı zamanda çocuğun okula uygunluk durumunun da değerlendirildiği bir test olarak da kullanılmaktadır. Görsel algı problemleri çocuklarda üç yaşında ortaya çıkan ve fark edilebilen problemlerdir. Bu problemi fark eden ebeveynlerin çocuklarının okula başlamasını beklememeleri son derece önemlidir. Çünkü bu problem ne kadar erken sürede teşhis edilir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa çocuğun bu problemi o derece hızlı bir şekilde çözülebilir ya da etkisi azaltılabilir.