Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory- MMPI) bir çok farklı amaçla kullanılabilen ve psikolojik değerlendirmede en güvenilir testlerden birisidir. MMPI kişilik tarama testi günümüzde bir çok yerde biz farkında olmasak da karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin bir iş başvurusunda bulunduğumuzda özellikle büyük firmalar bu testi sıklıkla iş görüşmelerinde adaylara uygulayarak kişinin psikolojik durumunu, kişilik özelliklerini ve işe uygunluk derecesini ölçmektedirler. MMPI çok yönlü kişilik envanteri testi bireyin kişilik özelliklerini ve psikolojik durumunu objektif olarak değerlendirmeyi mümkün kılan bir testtir.

MMPI kişilik testi psikolojik problemlerin ortaya çıkartılması amacı ile de kullanılmaktadır. Psikolojik problemlerde kişi farkında olmasa bile bir çok psikolojik problemin ortaya çıkartılmasında oldukça işlevsel bir özelliğe sahiptir. MMPI kişilik testi en çok psikolojik terapi ve danışmanlık merkezlerinde kişilerin psikolojik sorunlarının saptanmasında kullanılmaktadır. Bu sorunlar en genel şekilde depresyon, takıntı, duygu durum bozukluğu, çekingenlik ve öfke kontrolü gibi sorunlardır. Bunlara ek olarak paranoya ve şizofreni gibi ağır psikolojik problemlerin teşhisinde de kullanılmaktadır.

MMPI kişilik envanteri testi yalnızca psikolojik problemlerin saptanmasında değil, kişinin yaşadığı bir çok problemin temelinde yatan problemleri de açığa çıkartması bakımından önemlidir. Bunlara ek olarak bireyin yaşadığı toplumsal ve sosyal sıkıntıların da değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Tüm bunların dışında kişinin nasıl birisi olduğunun değerlendirilmesi ve karakter analizinin yapılması için de kullanılmaktadır. Özellikle iş görüşmelerinde bu amaçla kullanılan MMPI kişilik testi kişinin nasıl bir karaktere sahip olduğu, ne tarz işlere yatkın olduğu gibi bir çok kriter bu test ile ortaya çıkartılabilmektedir.

Uzman Psikog Deniz Akıncı olarak MMPI kişilik testini uygulamaya ve değerlendirmeye yetkili bir psikolog olarak hizmet vermekteyim. MMPI kişilik testi internette bir çok sitede kişilik testi olarak yayınladıkları testler gibi değildir. Bireye uygulamak konusunda ve bu testin sonuçlarını değerlendirme konusunda bir çok konuda bilgi sahibi olmak ve MMPI kişilik testi eğitimi almış olmak gerekmektedir. Bu eğitimi almadan bu testi doğru bir şekilde uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek mümkün değildir. Bu nedenle MMPI kişilik testi yaptırmadan önce bu testi yapabilecek yeterlilikte olan kişi veya kurumlara başvurmanız gerekmektedir.