Otizm karmaşık gelişimsel bir problem olarak tanımlanmaktadır. Bazı tedaviler, otizmi olan kişilerin yeteneklerini geliştirmelerine ve semptomlarını azaltmalarına yardımcı olmaktadır. Terapiye erken başlamak okul öncesinde veya okul döneminde çocuğunuzun başarı şansını arttırır, ancak tedavi için asla geç değildir. Bir çok pediatri akademisi, çocuğunuzun otizmli olduğundan şüphelendikten sonra resmi bir tanı beklemekten ziyade, tedavileri araştırmaya başlamanızı önerir. Otizmli çocuklara uygulanan eğitimler hem çocuğu hem de ebeveynleri eğitmek amacıyla tasarlanmıştır. Birçok terapi yöntemi ve eğitim bulunmaktadır.

Otizmli Çocuklara Uygulanan Eğitimler

İş Terapisi

Bu eğitimlerin ilki iş terapisi olarak adlandırılır. Bu eğitim ile otizmli çocukların, gömlek giymeyi veya bir çatalı doğru tutmayı öğrenme gibi günlük işlerde daha iyi olmalarına yardımcı olur. Ancak okul, iş veya oyunla ilgili her şeyi içerebilir. Odak çocuğun ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlıdır.

Konuşma Terapisi

Bir diğer eğitim türü de konuşma terapisidir. Bu, çocukların konuşmalarına, iletişim kurmasına ve başkalarıyla iletişim kurmasına yardımcı olur. Göz teması kurmak, bir sohbete katılmak ve jestleri kullanmak ve anlamak gibi sözel olmayan becerileri içerebilir. Ayrıca çocuklara resim sembollerini, işaret dilini veya bilgisayarları kullanarak kendilerini ifade etmelerini öğretebilir.

Uygulamalı Davranış Analizi

Bir diğer eğitim olan Uygulamalı Davranış Analizi (UDA), olumlu davranışları güçlendirmek ve yeni beceriler öğretmek için ödüller kullanır. Ebeveynler ve diğer bakıcılar eğitilmiştir, böylece otistik çocuğa geribildirim verebilirler. Tedavi hedefleri bireye dayanır. İletişimi, sosyal becerileri, kişisel bakımı ve okul işini içerebilirler. Araştırmalar, yoğun UDA alan çocukların büyük ve kalıcı kazançlar kazanabileceğini göstermektedir. Farklı UDA türleri vardır. Bunlar: Ayrık Deneme Eğitimi; Bu, istenen adımları en basit adımlara böler. Erken Yoğun Davranışsal Müdahale; Bu UDA formu, genellikle beş yaşın altındaki küçük çocuklar için tasarlanmıştır. Pivotal Tepki Tedavisi; Buradaki odak nokta, çocuğun kendini geliştirmesi ve sosyal durumlarda görev alması gibi

gelişimindeki önemli alanlardır. Sözel Davranış Müdahalesi; Çocuğun sözel becerilerini geliştirmek amaçtır.

Sosyal Beceriler Sınıfı

Bir diğer eğitim türü ise Sosyal Beceriler Sınıfıdır. Bu evde, okulda veya toplulukta grup veya bire bir eğitimdir. Amaç, çocuğun sosyal olarak nasıl etkileşimde bulunduğunu ve başkalarıyla nasıl bağ kurduklarını iyileştirmektir. Bu genellikle rol yapma veya uygulama yoluyla öğrenme anlamına gelir. Sınıflar genellikle bir terapist tarafından yönetilir. UDA gibi, ebeveyn eğitimi de çocuğun sosyal becerilerini geliştirmesine yardım etmenin anahtarıdır.

Terapatik At Binme Eğitimi

Bir diğer eğitim metodu ise terapatik at binme eğitimi olarak adlandırılmıştır. Psikologlar ve pedagoglar bu eğitim türünü hipoterapi olarak da adlandırmaktadır. Burada bir çocuk terapist gözetiminde ata biniyor. Binicilik bir fiziksel terapi şeklidir, çünkü sürücünün hayvanın hareketlerine tepki vermesi ve buna uyum sağlaması gerekir. Araştırmalar, 5-16 yaş arasındaki çocukların sosyal ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda daha az sinirlenmelerine ve sakin olmalarına yardımcı olmaktadır.

Resim Değişimi İletişim Sistemi

Bir diğer eğitim ise Resim Değişimi İletişim Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu terapi şekli çocuklara eşya veya faaliyetler için resim alışverişi yapmayı öğretir. Sistem konuşamayan, anlayamayan veya anlaşılması zor olanlar için tasarlanmıştır. Resim Değişimi İletişim Sistemi, iletişim kurmaya çalışmayan veya belirli nesneler, faaliyetler veya yiyeceklerle ilgilenmeyen çocuklar için çalışmayabilir. Resim Değişimi İletişim Sistemi üzerine yapılan bir araştırmaya

bakıldığında, onu kullananların iletişimde bazı gelişmeler olduğu, ancak konuşmada çok az ya da hiç kazanç olmadığı bulunmuştur.