SCL 90-R Psikolojik Semptom Tarama Testi adından da anlaşılacağı üzere bireyin psikolojik durumunu ölçen bir testtir. SCL 90-R Psikolojik Semptom Tarama Testi kişinin psikolojik problemlerini ortaya çıkartan ve bu psikolojik problemlerin ne derecede olduğunu gösteren bir test türüdür. Özellikle bir takım psikolojik sorunlar nedeniyle psikoloğa başvuran kişilere uygulanarak bu problemlerinin dışında başka ne tür psikolojik problemleri olduğunun ortaya çıkartılması ve bu problemlerinin hangi düzeyde olduğunun anlaşılması için sıklıkla başvurulan testlerden birisidir.

SCL 90-R Psikolojik Semptom Tarama Testi psikolog, danışanın hangi seviyede psikolojik problemler yaşadığını görerek bu problemlerin çözümünde uygun olan yaklaşımı belirlemesine yardımcı olmaktadır. SCL 90-R Psikolojik Semptom Tarama Testi sayesinde bir çok bireyin kendisinin dahi farkında olmadığı ve henüz başlangıç aşamasında olan psikolojik problemleri ortaya çıkartmakta ve bu problemlerin neden olabileceği başka problemlerin de önüne geçilebilmektedir. Testin değerlendirmesi yapıldıktan ve sonuçları ortaya çıktıktan sonra psikolog danışanı ile özel terapiler ve farklı terapi yöntemleri ile mevcut psikolojik rahatsızlığından kurtulmakta ve ruh sağlığını geri kazanmaktadır.

SCL 90-R Psikolojik Semptom Tarama Testi 90 sorudan oluşan ve bu doksan sorunun 9 tane alt başlıkta gruplandığı şekilde değerlendirilen bir testtir. 9 adet alt başlık farklı psikolojik durumlar olarak oluşturulmuştur. Bu başlıklar sırasıyla somatizasyon, obsesif-kompulsif, kişiler arası duyarlılık, depresyon, kaygı, öfke-düşmanlık, fobik anksiyete, paranoid düşünce ve psikotizm olarak kategorilendirilmiş ve karmaşık şekilde her bir başlığa ait 10 adet soru ile kişinin psikolojik durumunun tahlili amaçlanmıştır.

SCL 90-R Psikolojik Semptom Tarama Testi sayesinde bir çok psikolog hastalarındaki problemleri daha doğru bir şekilde tespit etmiş ve girift bir yapıya bürünmüş farklı psikolojik problemlere sahip kişilerin ruh sağlıklarını düzeltebilmişlerdir. SCL 90-R Psikolojik Semptom Tarama Testi yapabilmek için bu test ile ilgili kapsamlı bir eğitim alınması ve uygulamalar ile tecrübe kazanmış olması gerekmektedir. Aksi halde sağlıklı bir test süreci ve doğru değerlendirme yapabilmek mümkün değildir. Uzman Psikolog Deniz Akıncı olarak Konya’da SCL 90-R Psikolojik Semptom Tarama Testini uygulamaya yetkili sayılı psikologdan birisi olarak bu alanda profesyonel hizmet sunmaktayım.