Şizoid kişilik bozukluğu olan insanlar nadiren yanlarında bir sorun olduğunu hissediyorlar. Belirtiler, sosyal ilişkilere ilgisizliği ve sınırlı bir duygusal ifade aralığını içerir. Kişilik kelimesi, derinden kökleşmiş davranış kalıplarını ve bireylerin kendilerini ve dünyayı algılama, ilişki kurma ve düşünme biçimlerini tanımlar. Kişilik özellikleri, çok çeşitli sosyal ve kişisel bağlamlarda sergilenen çevreyi ve kendini algılamaya, ilişkilendirmeye ve düşünmeye dayanıyor. Bir kişilik bozukluğu kalıcı bir içsel deneyim ve davranış kalıbı, bireyin kültürünün beklentileri, esnekliği ve yaygınlığı sonucu ortaya çıkabilmektedir. Ergenlik çağındaki bir olay kişilik bozukluğuna neden olabilmektedir. Kişilik bozuklukları izole değildir, atipik uyumsuz davranış nöbetleridir.

Şizoid kişilik bozukluğu, sınırlı bir duygusal ifade ve tecrübe yelpazesi ile sosyal ilişkilere kayıtsızlık kalıbıdır. Bozukluk erken yetişkinlik döneminde insanların yakın ilişkiler kurmasını önleyen sosyal ve duygusal ayrışmalarla kendini gösterir. Onunla insanlar günlük yaşamda işlev görebilir, ancak başkalarıyla anlamlı ilişkiler geliştirmezler. Bunlar tipik olarak yalnızdırlar ve aşırı hayal kurmaya ve hayvanlara bağlanmalarına eğilimli olabilirler. Başkalarının dayanılmaz bulabileceği yalnız işlerde iyi yapabilirler. Bozukluğun şizofreni başlangıcı veya sadece çok hafif bir şekli olabileceğini gösteren kanıtlar vardır. Şizoid kişilik bozukluğu olan insanlar, şizofreni geliştirmedikleri sürece gerçeklikle temas halindedir. Bunun şizofreni başlangıcını gösterebileceğine dair bazı kanıtlar var, ancak bu başlı başına bir zihinsel hastalıktır ve şizofrenide bir gelişim gösterme ihtimali taşımaktadır.

Şizoid kişilik bozukluğu olan kişilerin, cinsel ilişkilere ilgi eksikliği bulunabilmektedir. Bu, duyguların fiziksel ifadesini ifade eder (veya etkiler). Yüzleri, hissedildiğinde bile duyguları ifade etmeyecek ve kişinin, hiçbir şeyi ve kimseyi umursamıyormuş gibi görünmesini sağlayabilir. Övgü veya bu konuda eleştiri, şizoid kişilik bozukluğu olan biri üzerinde çok az etkiye sahip olacaktır. Alt standart bir çalışma için iş yerinde bir toplantıda tebrik edildiklerinde ya da halka açık olarak söylendiklerinde çoğu insanın yaptığı gibi yanıt vermezler. Bu onların duygularından kopmalarından kaynaklanıyor.

Araştırmacılar şizoid kişilik bozukluğuna neyin neden olduğunu bilmiyorlar, ancak bu muhtemelen bir çok faktörün birleşimi olarak karşımıza çıkan bir bozukluktur. Çoğu sağlık uzmanı biyopsikolojik görüyor ve biyolojik faktörlerin, yaşamın erken dönemindeki sosyal durumların ve kişiliğin bir araya gelmesinden kaynaklandığını ileri sürmektedir. İlaç tedavisi bazı spesifik semptomlar için faydalı olabilir. Örneğin, endişe ve depresyon yaşanırsa tıbbi tedavi yardımcı olabilir. Destek grupları da yararlı bir tedavi olabilir, çünkü konuşmaları farklı bir şekilde ortaya koyarlar. Diğer insanlar da aynı semptomları yaşayacağından, sosyal bağlamı yönetmek ve ilişkilerin gelişimini yavaşça incelemek daha kolay olabilir. Şizoid kişilik bozukluğu tedavisinde uzmanlarımızdan hemen yardım alarak tedavi sürecine başlanabilir. Bizlerle iletişime geçmek için iletişim numaralarımızdan arayabilirsiniz.