Skip to Content

Blog Archives

Aile Terapisinde Kimlerden Yardım Alınır

Aile ya da diğer adıyla çift/eş terapisi, çiftlerin ya da aile bireylerinin terapistle birlikte sürdürdükleri bir psikoterapi yaklaşımıdır. Çiftler ya da aile üyeleri baş vurur; ilişkilerdeki pürüzlerin giderilmesi, aile içi problemlerin çözülmesi hedeflenir. Yas, travma gibi önemli olayların atlatılmasında aileye psikolojik ve manevi destek sağlanır.

Çiftler evlilik kararı verdiğinde evlilik öncesi ve esnasında, aileye yeni bir üye katılacağında ya da küçük üyelerin sorunlarının giderilmesi, onunla iletişim geliştirme aşamalarında aile terapistlerine baş vurulur.

Tabi aile gibi özel bir kurumla ilgilenmek ve hastalarının özel alanlarına girerek onların dert veya problemlerine ortak olmak da terapistler için de birtakım sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Aile kavramı çok özel ve kutsal olmasıyla, onun düzenlenmesine yardımcı olacak uzmana da önemli görevler yüklemektedir. Bu görevlerden en önemlileri; yargılamamak, güven esaslı danışmanlık, aile üyeleri arasında tarafsızlığı koruyabilmektir. Böylesine önemli ve hassas bir konuda destek almadan önce de danışanların bu konuda kimlerden yardım almaları gerektiğini bilmeleri gerekir. Çünkü bu konu oldukça mahrem, özel ve istismara açık bir konudur. Bu yüzden Aile Terapistlerinin kimler olduğunu ve nasıl bir eğitimden geçtiklerini bilmek bu danışanların terapist seçiminde doğru karar vermelerine yardımcı olur.

Aile Terapisti olabilmek için gerekli olan ilk adım belirlenmiş bölümlerden dört yıllık lisans eğitiminin tamamlanmış olmasıdır. Bu bölümler; psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet ve tıp bölümleridir. Bu bölümlerden herhangi biri başarıyla tamamlandıktan sonra diğer adım Aile Terapistliği alanına özgü bir eğitim almaktır. Bu eğitimler üç dört farklı yetkili kurum tarafından verilmekte ve kesinlikle rastgele eğitimler olmamaktadır. İtibar edilmesi gereken ve ülkemizde geçerliliğe sahip olan eğitim programları şunlardır; vakıf veya devlet üniversitelerinin ilgili bölümlerinin düzenlediği sertifika programları, MEB onaylı Aile Terapistliği kursları, üniversite yüksek lisansının Aile Terapistliği üzerine yapılması.

Bu eğitim programlarının herhangi birini tamamlamış olan kişiler Aile Terapisti unvanına sahip olmuşlar demektir. Çift ve ailelere danışmanlık hizmeti verebilirler. Bir danışmanlık hizmeti almadan önce seçeceğiniz terapistin özgeçmişi hakkında bilgi sahibi olmanız ve eğitim durumunu, katıldığı programları, meslek hayatını araştırmanız; istismara uğramamanız ve sorununuza yönelik çalışmaları olan birinden hizmet almanız açısından önemlidir.

0 Continue Reading →

Aile Terapisi Nedir?

Aile kurumu, tolumun en küçük birimidir. Aile arasındaki bağlar sevgi gibi psikolojik ve kan bağı gibi biyolojik unsurlardır. Ve bu bağlar genellikle insanlar arasındaki en sağlam bağlar olmuştur. Sağlıklı bir aile, içerisinde yetişecek çocukların da sağlıklı birer birey olmaların da en önemli etkendir. Yetişkinler için bir aidiyet bölgesi ve sığınılacak bir liman olan aile, çocuklar için eğitimin başladığı ilk okul, en temel ruhsal ihtiyaçlardan olan sevgi ve güvenin temin edildiği ilk kale olmuştur. Bu sebeple toplum aile temeline oturmuş, en küçük yapı taşı olmasıyla birlikte zamanla mihenk taşı halini de almıştır.
Tabi bireyden topluma, toplumun bir parçasını oluşturan birçok kurum ve mikro yapı bulunmaktadır. Ve her birinde insanın doğası gereği aşılması gereken güçlükler, atlatılması gereken bazı durumlar gelişebilir. Yazının başında da ifade edildiği gibi bu sosyal kurum ve yapılar arasında en önemlisi sağlıklı bir ailedir. Sağlıklı bir aile inşası ve sürdürülebilirliği için de bu yolda karşılaşılan problemlere hassas bir şekilde yaklaşılmalı, süreç en profesyonel şekilde yürütülmelidir.
Aile Danışmanlığı ve Terapisi ise aile üyelerinin karşılaştığı sözgelimi sorunların çözülmesinde, aile üyelerinin bir veya her birinin geçirdiği bir travma söz konusu olduğunda, aile ciddi bir karar eşiğinde ve bu karar üyeleri önemli oranda etkileyeceğinde profesyonel şekilde destek alınabilecek ve sürecin en iyi şekilde atlatılmasına yardımcı olacak kuruluş ve yöntemdir.
Aile Danışmanlığı, ailenin veya bireylerinden birinin başından geçen ölüm, kaza, hastalık, taşınma, geçimsizlik gibi konularda aile bireylerinin durumu nasıl kontrol edeceğine ilişkin bilgiler verir ve psikolojik sağlığın ve aile içi huzurun bu durumdan en az hasarı alması için aile bireylerini bilinçlendirir ve birtakım uygulamalarda bulunur. Bununla birlikte çocuklarda görülen hiper aktivite bozukluğu, okul problemleri, uyum sorunları, madde bağımlılığı, aile içi anlaşmazlıklar ve ergen sorunları gibi durumlarda da Aile Danışmanlarından psikolojik ve profesyonel destek almak gerekir.
Aile Danışmanlığı hizmeti, psikologlar, sosyologlar ve psikolojik danışmanlar gibi belirli sosyal bilgiler bölümlerinden mezun olmuş ve Aile Danışmanlığı eğitimi almış kişiler tarafından verilebilmektedir. Bu tür bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bu kriterleri göz önünde bulundurarak ve hizmet alacağınız danışmanların özgeçmişini dikkate alarak karar vermeniz alacağınız hizmetin kalitesi, yeterliliği ve doğruluğu açısından önemlidir.

0 Continue Reading →