Skip to Content

Blog Archives

Klinik Psikoloji Nedir? Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

 Klinik psikoloji nedir ya da kime klinik psikolog denir diye sormadan önce Psikoloji nedir sorusunu ele alalım. Psikoloji, bir ruh bilimidir. Psikoloji bilimi, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini ele alan sistematik ve bilimsel olarak incelenmesidir. Bireyi toplumu belirleyen, duygu, düşünce ve davranışları inceleyen biçimlerin tümü olarak adlandırılabilir. Psikoloji davranış ve zihin çalışmasıdır.  

     Psikoloji birçok alt dala ayrılır. Adli, Sağlık, Sosyal, Gelişim, Endüstri (Örgütsel) psikolojisi, Bilişsel, Spor, Din ve Eğitim Psikoloji vb. gibi.  Klinik psikoloji kısaca psikolojinin alt dallarından bir tanesidir Ve bu alt dalların her biri birbirinden tümüyle bağımsız çalışma alanlarına sahip.

     Hangi alanda çalışmak istiyorsanız, o alana ait uzmanlığı yapmanız en doğrusudur. Örneğin, çocuk gelişimi üzerine çalışacaksanız, Gelişim Psikolojisi alanında uzmanlık yapılmalı. Şirketlerde insan kaynakları alanında ya da performans alanında çalışan bir psikolog olmak istiyorsanız, o zaman Endüstri / Örgüt Psikolojisi alanında uzmanlık yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Klinik Psikolojisi Nedir?

      Psikolojinin, en geniş uzmanlık alanıdır. Klinik psikoloji çalışma alanları bu nedenle oldukça geniştir. Davranış bozukluklarının teşhisi ve tedavisiyle uğraşır. Klinik psikoloji, bilimi, teoriyi ve pratiği bir araya getirerek, herhangi bir psikolojik sıkıntı nedeni ile çevreye uyum sağlayamama gibi durumda olan kişileri anlamak, sorunlarına müdahale etmek, yönlendirmek, kişilerin hayata ve sosyal çevreye uyumunu artırmak, bireyin kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve duygusal, düşünsel ve davranışsal sorunları düzene sokmak amacındadır. Klinik psikoloji, çeşitli kültürlerde ve sosyoekonomik seviyelerde, insan hayatının, yaşam boyu gelişen ve değişen entelektüel, duygusal, fizyolojik, biyokimyasal, psikolojik, sosyal ve davranışsal yönlerine odaklanır. Klinik psikoloji alanları oldukça çeşitlidir.

      Amacı, insanın her türlü ruhsal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve bireyin çevresiyle uyum içinde yaşamasını sağlamaktır. İlgilendiği ana konular gelişimsel sorunlar, fobi, şiddetli kaygı, depresyon, şizofreni, paranoya, kişilik bozuklukları ve psikopatolojiyi ve temelinde yatan bozukluğa veya karmaşaya bağlı yeterlilik kayıplarının önüne geçmeye ve düzenlemeye yöneliktir. Kısır döngülerden ve duygusal zorlanmalardan çıkması için danışanları yönlendirir, motive eder ve değişim için gidilmesi gereken yolu gösterir.

     Bazı durumlarda ‘tıbbi tedaviye veya ilaç tedavisine gerek duyulan hastaları’ psikiyatriye yönlendirebilir. 

Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

   Klinik Psikolog olmak için, üniversitede 4 yıllık psikoloji bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra, Klinik Psikoloji yüksek lisans yapmış olan uzman psikologların almaya hak kazandıkları unvandır. Psikolojik sorunların değerlendirmesi, çeşitli nöropsikolojik testlerle birlikte kişilik testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, belirli bir psikoterapi yönteminin kuramsal ve uygulamalı eğitimleri klinik psikoloji uzmanlık eğitimi sırasında verilmektedir. 

      Üniversiteden yeni mezun olan bir psikolog, mesleki donanım yönünden tam kabul edilmez, bu yüzden çok sayıda eğitim ve daha da önemlisi yüksek lisans yapması ve donanım kazanması beklenir. Üniversiteden 4 yıllık psikoloji eğitimi almış bir psikolog mesleki eğitimlere, kurslara ve seminerlere katıldığında sadece bilgi kazanmış olur, unvanında herhangi bir değişiklik ya da yükselme olmaz. 

Klinik Psikolojinin Çalışma Alanları Nelerdir?

– Hastaneler                                                   – Üniversiteler 

– Klinikler                                                      – Okullar 

– Psikolojik Danışmanlık Merkezleri            – Devlet Dairelerinde 

– Psikoterapi ve Psikiyatri Merkezleri           – Askeri hizmetlerde 

– Adli Psikoloji alanı

– Büyük Şirketler

– İnsan Kaynakları Birimleri 

   Klinik psikolog nerede çalışır sorusuna, ruh sağlığı hizmeti veren diğer meslek grupları ile bir ekip içerisinde görev yapabilirler denerek ekleme yapılabilir. 

Klinik Psikologlar ile Psikiyatristin Farkı Nedir?

    Psikiyatrist olmak için önce tıp fakültesi bitirmek, psikolog olmak için ise 4 yıllık lisans bölümünden mezun olmak gerekir. 

    Psikiyatristler, ilaç tedavisi konusunda eğitim alırlar. Dolayısıyla ilaç yazabilirler. Ayrıca eğitim aldıkları takdirde terapi de yapabilirler. Psikoloji mezunları ise, kuramlar hakkında bilgi sahibi oldukları için, psikoterapi yapabilirler. 

Konya klinik psikolog tavsiye arayışınızda Psikon Terapi’nin klinik psikologları ile çalışabilirsiniz.

0 Continue Reading →

Psikoloji Akademileri Ne Derece Faydalı?

Psikoloji eğitimi almak isteyen öğrenciler, Türkiye’de psikoloji eğitimi veren en iyi üniversiteler ve fakülteleri araştırıyor. Bu üniversitelerden birini kazanarak, yapmak istedikleri meslekte en iyi eğitimi almak için adım atıyorlar. Üniversitede 4 yıllık psikoloji lisansı alan öğrenciler psikolog unvanı ile çağırılıyor. Peki psikoloji eğitimi üniversite eğitimi ve mezuniyeti ile bitiyor mu? Elbette hayır! Öncelikle psikoloji staj programları ile öğrenciler mesleklerinde tecrübe sahibi oluyor, teorik anlamda okulda öğrendiği bilgileri, mesleki yaşantının tam ortasında pratiğe döküyor. Psikoloji bölümü zorunlu staj programını tamamlamak tabi ki bir psikolog adayının tüm ihtiyacı olan eğitimi aldığını göstermiyor. Kişi mezuniyetle birlikte her ne kadar mesleki lisansını eline almış ve bu mesleği yapmaya hak kazanmış olsa da psikoloji eğitimi almak ömür boyu süren bir öğrencilik anlamına da geliyor.

 

Kökleri oldukça uzun yıllar öncesine dayanan, birçok ünlü psikoloğun çalışmaları üstünde yükselen psikoloji bilimi alanında her geçen gün yeni yaklaşımlar ve pratikler ortaya çıkıyor. Bu da psikoloji eğitimi veren kurumlar ve kuruluşları farklı atölyeler ve dersler yapmaya itiyor. Psikologlar da yaşadıkları çağı ve bilim dalındaki ilerlemeleri takip etmek için psikoloji eğitimi veren, psikoloji akademileri ve diğer kurumları yakından takip ediyor. Psikoloji akademik kitaplar ve diğer yayınlar da psikologların mesleki gelişmeleri takip etmesini kolaylaştırıyor.

Uzaktan Psikoloji Eğitimi

Peki mesleki anlamda gelişimi hedefleyen ve psikologlar için güncel psikoloji eğitimi veren psikoloji akademileri ne derece faydalı? Öncelikle her psiko akademi kendisine ait farklı programlar ile hizmet veriyor. Bazıları psikoloji eğitimi uzaktan vererek her şehirden ve çevreden psikoloğa ulaşmayı hedefliyor. Psikoloji eğitimi online hale geldiğinde, hem derslerin başlama hızı, hem de ulaşacağı insan sayısı artıyor, eğitim oldukça verimli bir hal alıyor. Bu durumu tercih eden psikologlar da gün geçtikçe artıyor. Uzaktan eğitim modeli ile psikoloji alanında eğitimlerini pekiştirmek ve mesleki yeterliliklerini artıracak bilgilere, evlerinden ulaşabilmek, psikologların gelişimine büyük katkı sağlıyor.

 

Peki psiko akademilerde hangi derslere ve psikoloji eğitimlerine ulaşmak mümkün? Öncelikle psikoloji bilimi birden çok alanı bulunan oldukça geniş bir disiplin. Aile danışmanlığı, çift terapisi, cinsel terapi, depresyon, anksiyete gibi yetişkin psikolojisi, çocuk ve ergen psikolojisi, psikolojik testler ve zeka testleri gibi birçok alan psikoloji biliminin alt başlıklarını oluşturuyor. Psikolojik akademiler ve psikoloji eğitimi sertifikası veren kurumlarda bu alanlarda birçok derse ve sertifika programına ulaşmak mümkün oluyor. Bazı akademiler psikoloji ücretsiz eğitim ile sürdürmeye çalışsa da genellikle çoğu program ücretli bir şekilde yürütülüyor. Uluslararası psikoloji eğitimi ya da dünyada geçerli psikoloji sertifikası almak istendiğinde bu alanda çalışan, merkezlere ulaşmak da psikologların sahip olduğu diğer fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor.

Psikoloji eğitimi nasıl alınır?

Psikoloji eğitimi nasıl alınır sorusuna cevap araya kişileri bekleyen fırsatlardan biri de bu alanda devlet tarafından açılan kurslar ve sertifika programları olarak göze çarpıyor. Devlet tarafından yürütülen bu kurslar sonucu farklı alanlarda uzmanlaşan psikologlar, yine devlet kurumları başta olmak üzere birçok özel kurum ve kuruluşta iş imkanı da yakalıyor. Psikoloji eğitimi İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde bulunan eğitim merkezlerindeki programlar, kurslar ve atölyeler ile yıl boyunca devam ediyor. Kişinin ihtiyacına uygun kurslar ve psikoloji eğitim fırsatları yılda sadece birkaç kere açılan kısa süreli eğitimler şeklinde olurken bazı programlara yıl boyunca ulaşmak ya da daha uzun süren programlara dahil olmak mümkün olabiliyor. Konya psikoloji eğitimi ve sertifika programları için Psikon Terapi’yi arayarak bu konuda ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi uzmanlarımızdan öğrenebilirsiniz.

1 Continue Reading →