Skip to Content

Blog Archives

Anksiyete Türleri Nelerdir?

Ayrılma Anksiyetesi
Çocuk, bağlılığı olan kişileri kaybedeceği ya da onların bir zarar göreceğine yönelik aşırı kaygı güder. Ayrılmanın korkutucu olması nedeniyle çocuğun evden çıkmak, okula ya da başka bir yere gitmek istemediği görülür. Bu durumun sonucu olarak sosyal ilişkiler konusunda problemler doğar. Okulla ilgili bazı sorunlar, bir yakının ölümü, yeni bir kardeşin doğumu, çocuğun anne veya babasından uzun süre uzak kalması risk oluşturan faktörlerdir.

Seçici Konuşmazlık
Bireyin konuşma becerisi bakımından eksik olmamasına karşın, toplum içerisinde devamlı olarak konuşamıyor olduğu bir rahatsızlığı anlatan kavramdır. Aile içerisinde veya toplum içerisinde yüksek kaygı nedeniyle diyalog kuramama davranışı ile karakterizedir. Bu bozukluk, en başta okul hayatında sosyalleşmeyi, ileriki yıllarda iş yaşamında yeterli performans göstermeyi engelleyebilecek ciddiyette bir rahatsızlıktır.

Özgül Fobi
Bireyin karşısına çıkaran korku verici uyaranın taşıdığı potansiyel tehlikenin çok daha üstünde bir tehlike hissetmeye ve bu doğrultuda kaçınmaya yönelik bir davranış ile özdeşleşmiştir. Hayvan, doğal çevre, enjeksiyon gibi çeşitli özgül fobi türleri vardır. Bahsi geçen uyarıcılar ile karşı karşıya gelmek, kişide yaşam dengesini bozacak derecede yüksek düzeyde korku hissini tetiklemektedir.

Sosyal Fobi
Birey, toplum içerisinde diğer insanların yargılamaları ve olumsuz değerlendirmelerine maruz kalacağı beklentisiyle kaygı hisseder. Toplumsal ortamlarda benliğine gereğinden fazla odaklanma eğilimi gösteren birey, korku hissi ile bağlantılı olarak fiziksel reaksiyonlar gösterir. Bunlar çarpıntı, terleme ve titreme gibi örneklere sahiptir.

Panik Bozukluğu
Tekrarlayıcı ve beklenmeyen panik ataklar olarak tabir edilen panik bozukluğu, ortada gerçek bir tehlike olmaksızın ölecekmiş hissi ile özdeşleşmiş, yoğun bir korku ile beraber bilişsel ve fiziksel belirtileri kapsamaktadır. Bu hastalık ile mücadele eden bireyler, iş ve sosyal yaşamlarındaki problemleri normalden daha yoğun hislerle karşılarlar.

Agorafobi
Açık alanlardan korkma duygusunu ifade eden agorafobi, toplum içerisine karışma ve toplumun bir parçası olarak iş hayatını sürdürme konusunda büyük bir korku ve kaygı hissetme duygusunu ifade etmektedir. Bu hislerin kaynağının panik duygusu olduğu söylenebilir. Dolayısıyla panik bozukluğu ile beraber değerlendirilmesi de pek de yanlış olmayacaktır.

Yaygın Kaygı Bozukluğu
Birey, normal yaşam sürecinde iş, okul, sağlık gibi kimi zaman kaygı verici konularda, ciddi boyutta, gündelik yaşamın işlevlerini yerine getirmeye engel olacak düzeyde kaygı hisseder. Huzursuzluk, gerginlik, uyku problemlerinin de olduğu belirtiler ile mücadele eder. Tanı koyulabilmesi için kaygı halinin en az altı aydır görülüyor olması gereklidir.

Anksiyete hakkında detaylı bilgi almak için Anksiyete Kaygı Bozukluğu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

1 Continue Reading →

Anksiyete Nedir? Nedenleri Belirtileri ve Türleri Nelerdir?

Anksiyete; anlaşılamayan birtakım tehlike ve tehditlere yönelik ortaya çıkan, fizyolojik, psikolojik ve davranışsal boyutlara sahip olan bir tepkidir. İnsanların tamamı anksiyete yaşama potansiyeline sahiptir ve bireyin tüm varlığına etki edebilir. Tehdit kaynağının belirsiz veya gerçeklikten uzak olduğu durumları anlatmak için kullanılan anksiyete, duygusal bir reaksiyon olarak bireye, tehdide odaklı rahatsız edici düşünceler olarak yansır. Bu düşüncelerin kaynağında çoğunlukla dış uyarıcılar vardır.
Yaşamın normal akışının devam edebilmesi için kişinin ideal seviyede kaygıya ihtiyacı vardır. Fakat bu gerekli miktardaki anksiyete, işlevselliğini kaybettiği zaman tedaviye ihtiyaç duyan patolojik bir hal alır. Kişinin dış uyarıcılara verdiği tepki, yaşam becerilerini kullanmasına engel olacak düzeye geldiğinde tedavi alınması gerekir. Çevresel, geçmiş yaşantılara dayalı, nörobiyolojik, beyin kimyası ve genetik faktörler anksiyetenin ortaya çıkışında etkili olabilir.

Türleri
• Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu
• Seçici Konuşmazlık
• Sosyal Fobi
• Panik Bozukluğu
• Agorafobi
• Yaygın Anksiyete Bozukluğu
• Maddenin Yol Açtığı Kaygı Bozukluğu
• Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı Kaygı Bozukluğu,
• Tanımlanmış Diğer Bir Kaygı Bozukluğu
• Tanımlanmamış Kaygı Bozukluğu

Risk Faktörleri
• Çocukluk yıllarından kalma travmalar, ilerleyen yaşlarda bireylerin anksiyete bozukluğu tanısı almasına neden olabilecek risk faktörlerinden biridir.
• Herhangi bir sağlık problemine sahip olmak, kişinin kendi geleceği hakkında duyduğu endişe ve tedavinin başarısı gibi etmenlerin getirdiği stres de aynı şekilde anksiyetenin oluşması açısından risk taşımaktadır.
• Strese sebebiyet veren bir olay yaşamak da risk faktörleri kapsamındadır. Örneğin kişinin bir yakınını kaybetmesi, birikmiş iş stresi ve ekonomik sorunlar da bu kapsama dahil edilir.
• Anksiyete bozukluğuna sahip akrabalara sahip olmak da risk faktörlerinden bir diğeridir.
• Son olarak bazı kişilik özelliklerinin de risk faktörü oluşturduğu söylenebilir.

4 Continue Reading →