Ayrılma Anksiyetesi
Çocuk, bağlılığı olan kişileri kaybedeceği ya da onların bir zarar göreceğine yönelik aşırı kaygı güder. Ayrılmanın korkutucu olması nedeniyle çocuğun evden çıkmak, okula ya da başka bir yere gitmek istemediği görülür. Bu durumun sonucu olarak sosyal ilişkiler konusunda problemler doğar. Okulla ilgili bazı sorunlar, bir yakının ölümü, yeni bir kardeşin doğumu, çocuğun anne veya babasından uzun süre uzak kalması risk oluşturan faktörlerdir.

Seçici Konuşmazlık
Bireyin konuşma becerisi bakımından eksik olmamasına karşın, toplum içerisinde devamlı olarak konuşamıyor olduğu bir rahatsızlığı anlatan kavramdır. Aile içerisinde veya toplum içerisinde yüksek kaygı nedeniyle diyalog kuramama davranışı ile karakterizedir. Bu bozukluk, en başta okul hayatında sosyalleşmeyi, ileriki yıllarda iş yaşamında yeterli performans göstermeyi engelleyebilecek ciddiyette bir rahatsızlıktır.

Özgül Fobi
Bireyin karşısına çıkaran korku verici uyaranın taşıdığı potansiyel tehlikenin çok daha üstünde bir tehlike hissetmeye ve bu doğrultuda kaçınmaya yönelik bir davranış ile özdeşleşmiştir. Hayvan, doğal çevre, enjeksiyon gibi çeşitli özgül fobi türleri vardır. Bahsi geçen uyarıcılar ile karşı karşıya gelmek, kişide yaşam dengesini bozacak derecede yüksek düzeyde korku hissini tetiklemektedir.

Sosyal Fobi
Birey, toplum içerisinde diğer insanların yargılamaları ve olumsuz değerlendirmelerine maruz kalacağı beklentisiyle kaygı hisseder. Toplumsal ortamlarda benliğine gereğinden fazla odaklanma eğilimi gösteren birey, korku hissi ile bağlantılı olarak fiziksel reaksiyonlar gösterir. Bunlar çarpıntı, terleme ve titreme gibi örneklere sahiptir.

Panik Bozukluğu
Tekrarlayıcı ve beklenmeyen panik ataklar olarak tabir edilen panik bozukluğu, ortada gerçek bir tehlike olmaksızın ölecekmiş hissi ile özdeşleşmiş, yoğun bir korku ile beraber bilişsel ve fiziksel belirtileri kapsamaktadır. Bu hastalık ile mücadele eden bireyler, iş ve sosyal yaşamlarındaki problemleri normalden daha yoğun hislerle karşılarlar.

Agorafobi
Açık alanlardan korkma duygusunu ifade eden agorafobi, toplum içerisine karışma ve toplumun bir parçası olarak iş hayatını sürdürme konusunda büyük bir korku ve kaygı hissetme duygusunu ifade etmektedir. Bu hislerin kaynağının panik duygusu olduğu söylenebilir. Dolayısıyla panik bozukluğu ile beraber değerlendirilmesi de pek de yanlış olmayacaktır.

Yaygın Kaygı Bozukluğu
Birey, normal yaşam sürecinde iş, okul, sağlık gibi kimi zaman kaygı verici konularda, ciddi boyutta, gündelik yaşamın işlevlerini yerine getirmeye engel olacak düzeyde kaygı hisseder. Huzursuzluk, gerginlik, uyku problemlerinin de olduğu belirtiler ile mücadele eder. Tanı koyulabilmesi için kaygı halinin en az altı aydır görülüyor olması gereklidir.

Anksiyete hakkında detaylı bilgi almak için Anksiyete Kaygı Bozukluğu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.