Aile danışmanlığı, evlilik terapisi ya da evlilik danışmanlığı adıyla bilinen aile terapisi, işlevlerini yitirmiş evlilikler ve ailelerde problemleri tespit etmek ve çözüm önerileri bularak uygulamak için kullanılır. Aile terapisi kavramı son yıllarda daha çok duyulan bir kavram olduğu için insanların kafasında aile terapisi nedir sorusu sıkça oluşmaktadır. Aile terapisi, en kısa tanımıyla, aile üyelerinden birinin ya da birkaçının davranışlarının aile üzerindeki etkilerini analiz edilmesini ve sorunların, çatışmaların çözülmesini hedefleyen bir psikoterapi türüdür.

 

Aile Terapisi Kaç Seans Sürer?

Aile terapisi için birden çok türde yaklaşım bulunmaktadır. Bowenian, yapısal, sistemik ve stratejik aile terapisi türleri en sık kullanılan türlerdir. Bowenian aile terapisi türünde kişi aile üyelerini terapi sürecine dahil etmez ya da edemez. Yapısal aile terapisi türünde terapist aile içerisine katılarak gözlem yapar ve çözüm önerisi sunar. Sistemik aile terapisi türünde kişilerin davranışlarının altında yatan asıl sebeplere eğilen terapist aile üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefler. Stratejik aile terapisi türünde terapist aile bireylerine ilişkilerini ve iletişimlerini güçlendirecek ev ödevleri verir.

Aile terapisti aile ile görüştükten sonra tedavi sürecini planlar. Aile terapisi süreci, aileden aileye farklılık gösterir. Ortalama 12 seans olarak kabul edilse de kişilerin ihtiyaçları bu süreci uzatabilir ya da kısaltabilir. Aile terapisi fiyatları da her terapist için farklı olmakla birlikte, kamuya ait kurum ve kuruluşlarda belli bir miktar olarak belirlenerek gerçekleştirilir.

 

Aile Terapisinin Amacı Nedir?

Aile terapisi ile kişisel psikoterapi arasındaki farklar, terapinin kapsadığı ve terapiye katılan kişiler olarak özetlenebilir. Aile terapisinde sadece bir bireyin değil, tüm aile bireylerinin katılımının sorunları çözmede daha efektif bir sonuç alınmasını sağladığı düşünülür. Bu nedenle aile bireyleri birebir ve/veya birlikte terapi seanslarına katılır. Aile terapisinin amacı aile arasında kopmalara neden olan zihinsel, duygusal ya da psikolojik problemleri bir arada çözmektir. Bu problemleri çözmek için öncelikle, aile bireylerinin arasındaki iletişimin iyileştirilmesi sağlanır. Aile içindeki durumların anlaşılması ve başa çıkılması gibi beceriler kazandırılmaya çalışılır. Böylece daha işlevsel bir ev ve aile ortamı inşa edilmesi sağlanır.

 

Aile Terapisine Başvurulması Gereken Durumlar

Birçok aile farklı sorunlar nedeniyle işlevini yitirebilir. Evlilikler çözülemeyen çatışmalar nedeniyle krize girebilir. Her ailenin farklı çatışmaları olduğu gibi bunu çözmek için benimsedikleri yollar da vardır. Bir ailenin baş edemeyeceği bir problem ile başka bir aile kolaylıkla baş edebilir ve herhangi bir danışmanlık hizmeti almalarına gerek kalmayabilir. Bu anlayıştan yola çıkarak aile bireylerinin aile terapisine başvurması gereken durumlar ailenin durumla başa çıkma başarısı ile doğru orandadır. Ancak bazı spesifik durumlar aile terapisine genellikle ihtiyaç duyar. Bu durumlardan ilki çocukların yaşadığı problemlerdir. Örneğin, çocuğun okul ile ilgili problemleri, madde ya da alkol kullanımı ve yeme bozukluğuna sahip olması aile terapisini gerektirebilir.

Aile bireylerinden birini kaybetmek, yeni bir şehre ya da eve taşınmak, doğal afet yaşamak gibi aile üyelerinin tamamının yaşadığı travmalarda da aile terapisi fayda gösterecektir. Aileye yeni katılan üyeler, evlat edinme gibi durumlar, aile içi şiddet, ayrılık ya da boşanma gibi durumlarda da aile terapisi gerekli görülebilir. Aile terapisi dendiğinde akla sadece kan bağı kurulan kişiler ya da evlilik yoluyla aile kuran çiftler gelir.  Aslında aile tanımı, kişilerin uzun ve sürekli hayatında olan kişileri de kapsar. Bu nedenle yakın arkadaşlar gibi sürekli kişinin hayatında var ola gelmiş kişilerle yaşanan çatışmalarda da aile terapisi her iki tarafa da fayda sağlayabilir.