Fobiler psikolojik bir rahatsızlık olup, kişinin bir durumu ya da nesneyi olduğundan daha büyük bir durum ya da göründüğünden daha kötü bir nesneymiş gibi algılaması ve bu durum veya nesneden kaçınma/korkma hali olarak tanımlanabilir.

Fobiler, günlük hayatta yaşayabileceğimiz ve yaşamamızın gayet doğal olduğu olağan ve ani gelişen korku ve kaygı halleriyle karıştırılmamalıdır. Fobi, korkunun çok daha ileri boyutudur ve içinde sürekli kaçınma ve yoğun bir kaygı halini de barındırır. Korkulacak ya da fobi haline gelmiş şeyler bellidir. Fobiye sahip birey günlük yaşamında sürekli olarak bu belirli durum ya da nesnenin varlığından kaygılanır ve her an karşılaşılacakmış korkusunu içinde tutar.

Fobinin ciddi bir ruhsal problem olarak görülmesinin sebebi kendisine karşı fobi geliştirilen şeyle yüzleşilmesi durumunda bireylerin beynin savunma mekanizması olarak başka ruhsal ve fiziksel sorunlarla karşılaşmasıdır.

Bunun yanı sıra fobilerin türlerine göre değişmekle birlikte kişinin sürekli bu kaygı ve korku haliyle yaşaması da sosyal, gündelik, iş ve özel hayatını da ciddi oranlarda etkileyebilmektedir. Bu bakımdan fobi rahatsızlığı tedaviye muhtaç bir hastalık olmakla birlikte büyük oranda tedaviye yanıt veren de bir psikolojik sağlık sorunudur.

Fobiler türlerine göre üç ana başlıkta değerlendirilmektedir. Bu başlıklar; “Sosyal Fobi, Özgül Fobi ve Agora Fobidir”.

Sosyal fobiye sahip bireyler diğer insanlardan çoğunlukla çekinir, başkalarının kendisi hakkında kötü düşüneceğine olmadık bir yerde küçük düşeceğine dair korkular barındırırlar. Bir mekanda vakit geçirmek, bir toplantıya katılmak, sunum yapmak, bir yemek organizasyonunda bulunmak bahsedilen bu kaygı ve korkular sebebiyle onlara tam bir sıkıntı ve zorlanma anları yaşatırlar. Bu sebeple genellikle böyle ortamlarda bulunmamaya çalışırlar. Bulunmak zorunda kaldıklarında da sıkıntı ve stres dolu zor anlar yaşadıklarını gözlemleyebilirsiniz.

Özgül fobi; belirli bir nesne, hayvan ya da duruma karşı yaşanan fobi halidir. Bir kişi bir köpeğe, büyük binalara, bisiklet kullanmaya ve benzeri türdeki durumlara karşı fobi geliştirebilir. Bu tür fobilerde birey kendi için fobi haline gelmiş olan şeyden kaçınma tavrı sergiler ve onunla karşılaşmamaya çalışır. Karşılaştığı durumlardaysa ondan kaçmak, bulunduğu ortamı terk etmek gibi davranışlar sergilerler. Fobileriyle yüz yüze kaldıklarında ve bu durumu sonlandıramadıklarındaysa fiziksel ve psikolojik olarak kendilerine zarar verebilecek tepkimeler içerisine girebilmektedirler.

Agora fobi, özgül fobiye benzer olarak belirli bir şeye karşı korku beslemeyle oluşan bir türdür. Bir diğer adı açık alan fobisidir. Açık alan fobisinde kişi, asansörde kalmak, küçük bir odada kapalı kalmak, tuvalette kilitli kalmak gibi korkuları içerisinde barındırır. Bu durumları yaşamamak için çoğunlukla kendi konfor alanlarından pek ayrılmak istemezler. Zorunlu olarak dışarı çıktıklarındaysa onları stresli ve sürekli diken üstünde görürsünüz.