Histrio, eski Latince kökenli “oyuncu, sahne sanatçısı” anlamına gelen bir kelime. Bu kelime aynı zamanda bir kişilik bozukluğu türüne de adını vermiş. Adını bu kelimeden alan Histrionik Kişilik Bozukluğu, bireyin ilgi odağı olmaya çalışması ve bunun için sahte veya gerçekçi davranışlar sergilemesine dayanan bir psikolojik rahatsızlıktır. Oyuncu kişilik bozukluğu olarak adlandırılmasının nedeni ise bu rahatsızlığa sahip kişilerin ilgi odağı olmak ve kendilerini önemli hissetmek amacı ile sürekli farklı rollere bürünmeleri ve kurgusal davranışlarda bulunmalarından kaynaklanmaktadır.

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi histrionik kişiler devamlı ilgi odağı olmak, başkaları tarafından önemsendiğini hissetmek ve sosyal hayatta ön planda olmak isterler. Bu nedenle rutin hayatlarında çevresindekilerin dikkatini çekebilmek, ilgiyi kendilerinde toplamak için gerçek olmayan olaylar anlatmak, duygu patlamaları yaşamak, basit olaylara aşırı tepkiler vermek, sürekli böbürlenmek ve toplumsal alanlarda yüksek sesle konuşmak gibi davranışlar sergileyebilirler.

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Onlar için en önemli şey etrafındakiler tarafından sürekli olarak önemsendiğini hissetmek, çevresindekilerin ilgi odağı olmak ve devamlı olarak yaptığı işlerin takdir toplamasıdır. Bir şekilde çevresindeki insanların odağından uzaklaşmış olduğunu anlar veya yaptığı bir işin takdir edilmediğini görürse psikolojik açıdan ciddi çöküntüler yaşayabilirler. Bunun yanında bu gibi hayal kırıklıkları, yaşamak isteyecekleri en son şeydir, hastalar bu tip hayal kırıklığı zamanlarında histrionik ataklar geçirebilir ve majör depresyona girebilirler. Diğer yönden rahatsızlığın pik yaptığı dönemlerde hasta bireylerde fiziksel birtakım belirtilerin olduğu da gözlemlenmiştir. Yani bu rahatsızlık türü basite alınabilecek bir ilgi sarhoşluğu değil, tedavi altına alınması gereken fizyolojik ve psikolojik etkileri olan birhastalıktır.

Histrionik kişilik bozukluğu kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmekte ve sosyal açıdan belirtileri farklılık göstermektedir. Erkek hastalarda ilgi bekledikleri kişileri genellikle kendinden üstün görme, kişiyi övme, onu yüceltme söz konusu iken kadın hastalarda ilgi bekledikleri kişileri baştan çıkarmaya çalışma, uygunsuz tekliflerde bulunma ve işi cinselliğe götürme söz konusu olabilmektedir.

Ayrıca histrionik kişiler, dış görünüşlerine fazlasıyla dikkat eden, kişisel bakımda oldukça titiz olan ve gösterişi seven kişilerdir. Böylelikle insanlardan övgü alabileceklerine ve toplum tarafından ilgi göreceklerine inanırlar.

Histrionik kişilik bozukluğu daha çok genç erişkinlikte ortaya çıkan, orta yaşlara doğru etkisini arttıran bir yetişkin hastalığıdır. Bugüne kadar yapılmış araştırmalar histrionik kişilik bozukluğunu kesin bir nedene bağlayamamıştır. Bu rahatsızlığın oluşmasında bireylerin gelişim çağlarındayken ebeveynleri tarafından uğradıkları tutumların etkili olabileceği tahmin edilmektedir.