Klinik psikoloji nedir ya da kime klinik psikolog denir diye sormadan önce Psikoloji nedir sorusunu ele alalım. Psikoloji, bir ruh bilimidir. Psikoloji bilimi, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini ele alan sistematik ve bilimsel olarak incelenmesidir. Bireyi toplumu belirleyen, duygu, düşünce ve davranışları inceleyen biçimlerin tümü olarak adlandırılabilir. Psikoloji davranış ve zihin çalışmasıdır.  

     Psikoloji birçok alt dala ayrılır. Adli, Sağlık, Sosyal, Gelişim, Endüstri (Örgütsel) psikolojisi, Bilişsel, Spor, Din ve Eğitim Psikoloji vb. gibi.  Klinik psikoloji kısaca psikolojinin alt dallarından bir tanesidir Ve bu alt dalların her biri birbirinden tümüyle bağımsız çalışma alanlarına sahip.

     Hangi alanda çalışmak istiyorsanız, o alana ait uzmanlığı yapmanız en doğrusudur. Örneğin, çocuk gelişimi üzerine çalışacaksanız, Gelişim Psikolojisi alanında uzmanlık yapılmalı. Şirketlerde insan kaynakları alanında ya da performans alanında çalışan bir psikolog olmak istiyorsanız, o zaman Endüstri / Örgüt Psikolojisi alanında uzmanlık yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Klinik Psikolojisi Nedir?

      Psikolojinin, en geniş uzmanlık alanıdır. Klinik psikoloji çalışma alanları bu nedenle oldukça geniştir. Davranış bozukluklarının teşhisi ve tedavisiyle uğraşır. Klinik psikoloji, bilimi, teoriyi ve pratiği bir araya getirerek, herhangi bir psikolojik sıkıntı nedeni ile çevreye uyum sağlayamama gibi durumda olan kişileri anlamak, sorunlarına müdahale etmek, yönlendirmek, kişilerin hayata ve sosyal çevreye uyumunu artırmak, bireyin kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve duygusal, düşünsel ve davranışsal sorunları düzene sokmak amacındadır. Klinik psikoloji, çeşitli kültürlerde ve sosyoekonomik seviyelerde, insan hayatının, yaşam boyu gelişen ve değişen entelektüel, duygusal, fizyolojik, biyokimyasal, psikolojik, sosyal ve davranışsal yönlerine odaklanır. Klinik psikoloji alanları oldukça çeşitlidir.

      Amacı, insanın her türlü ruhsal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve bireyin çevresiyle uyum içinde yaşamasını sağlamaktır. İlgilendiği ana konular gelişimsel sorunlar, fobi, şiddetli kaygı, depresyon, şizofreni, paranoya, kişilik bozuklukları ve psikopatolojiyi ve temelinde yatan bozukluğa veya karmaşaya bağlı yeterlilik kayıplarının önüne geçmeye ve düzenlemeye yöneliktir. Kısır döngülerden ve duygusal zorlanmalardan çıkması için danışanları yönlendirir, motive eder ve değişim için gidilmesi gereken yolu gösterir.

     Bazı durumlarda ‘tıbbi tedaviye veya ilaç tedavisine gerek duyulan hastaları’ psikiyatriye yönlendirebilir. 

Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

   Klinik Psikolog olmak için, üniversitede 4 yıllık psikoloji bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra, Klinik Psikoloji yüksek lisans yapmış olan uzman psikologların almaya hak kazandıkları unvandır. Psikolojik sorunların değerlendirmesi, çeşitli nöropsikolojik testlerle birlikte kişilik testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, belirli bir psikoterapi yönteminin kuramsal ve uygulamalı eğitimleri klinik psikoloji uzmanlık eğitimi sırasında verilmektedir. 

      Üniversiteden yeni mezun olan bir psikolog, mesleki donanım yönünden tam kabul edilmez, bu yüzden çok sayıda eğitim ve daha da önemlisi yüksek lisans yapması ve donanım kazanması beklenir. Üniversiteden 4 yıllık psikoloji eğitimi almış bir psikolog mesleki eğitimlere, kurslara ve seminerlere katıldığında sadece bilgi kazanmış olur, unvanında herhangi bir değişiklik ya da yükselme olmaz. 

Klinik Psikolojinin Çalışma Alanları Nelerdir?

– Hastaneler                                                   – Üniversiteler 

– Klinikler                                                      – Okullar 

– Psikolojik Danışmanlık Merkezleri            – Devlet Dairelerinde 

– Psikoterapi ve Psikiyatri Merkezleri           – Askeri hizmetlerde 

– Adli Psikoloji alanı

– Büyük Şirketler

– İnsan Kaynakları Birimleri 

   Klinik psikolog nerede çalışır sorusuna, ruh sağlığı hizmeti veren diğer meslek grupları ile bir ekip içerisinde görev yapabilirler denerek ekleme yapılabilir. 

Klinik Psikologlar ile Psikiyatristin Farkı Nedir?

    Psikiyatrist olmak için önce tıp fakültesi bitirmek, psikolog olmak için ise 4 yıllık lisans bölümünden mezun olmak gerekir. 

    Psikiyatristler, ilaç tedavisi konusunda eğitim alırlar. Dolayısıyla ilaç yazabilirler. Ayrıca eğitim aldıkları takdirde terapi de yapabilirler. Psikoloji mezunları ise, kuramlar hakkında bilgi sahibi oldukları için, psikoterapi yapabilirler. 

Konya klinik psikolog tavsiye arayışınızda Psikon Terapi’nin klinik psikologları ile çalışabilirsiniz.