Aile kurumu, tolumun en küçük birimidir. Aile arasındaki bağlar sevgi gibi psikolojik ve kan bağı gibi biyolojik unsurlardır. Ve bu bağlar genellikle insanlar arasındaki en sağlam bağlar olmuştur. Sağlıklı bir aile, içerisinde yetişecek çocukların da sağlıklı birer birey olmaların da en önemli etkendir. Yetişkinler için bir aidiyet bölgesi ve sığınılacak bir liman olan aile, çocuklar için eğitimin başladığı ilk okul, en temel ruhsal ihtiyaçlardan olan sevgi ve güvenin temin edildiği ilk kale olmuştur. Bu sebeple toplum aile temeline oturmuş, en küçük yapı taşı olmasıyla birlikte zamanla mihenk taşı halini de almıştır.
Tabi bireyden topluma, toplumun bir parçasını oluşturan birçok kurum ve mikro yapı bulunmaktadır. Ve her birinde insanın doğası gereği aşılması gereken güçlükler, atlatılması gereken bazı durumlar gelişebilir. Yazının başında da ifade edildiği gibi bu sosyal kurum ve yapılar arasında en önemlisi sağlıklı bir ailedir. Sağlıklı bir aile inşası ve sürdürülebilirliği için de bu yolda karşılaşılan problemlere hassas bir şekilde yaklaşılmalı, süreç en profesyonel şekilde yürütülmelidir.
Aile Danışmanlığı ve Terapisi ise aile üyelerinin karşılaştığı sözgelimi sorunların çözülmesinde, aile üyelerinin bir veya her birinin geçirdiği bir travma söz konusu olduğunda, aile ciddi bir karar eşiğinde ve bu karar üyeleri önemli oranda etkileyeceğinde profesyonel şekilde destek alınabilecek ve sürecin en iyi şekilde atlatılmasına yardımcı olacak kuruluş ve yöntemdir.
Aile Danışmanlığı, ailenin veya bireylerinden birinin başından geçen ölüm, kaza, hastalık, taşınma, geçimsizlik gibi konularda aile bireylerinin durumu nasıl kontrol edeceğine ilişkin bilgiler verir ve psikolojik sağlığın ve aile içi huzurun bu durumdan en az hasarı alması için aile bireylerini bilinçlendirir ve birtakım uygulamalarda bulunur. Bununla birlikte çocuklarda görülen hiper aktivite bozukluğu, okul problemleri, uyum sorunları, madde bağımlılığı, aile içi anlaşmazlıklar ve ergen sorunları gibi durumlarda da Aile Danışmanlarından psikolojik ve profesyonel destek almak gerekir.
Aile Danışmanlığı hizmeti, psikologlar, sosyologlar ve psikolojik danışmanlar gibi belirli sosyal bilgiler bölümlerinden mezun olmuş ve Aile Danışmanlığı eğitimi almış kişiler tarafından verilebilmektedir. Bu tür bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bu kriterleri göz önünde bulundurarak ve hizmet alacağınız danışmanların özgeçmişini dikkate alarak karar vermeniz alacağınız hizmetin kalitesi, yeterliliği ve doğruluğu açısından önemlidir.