Skip to Content

Blog Archives

Aile Terapisinin Fayda Sağladığı Durumlar

Aile terapisi, aile içinde ve evliliklerde yaşanan problemlerde, kişilere ve ailenin tümüne fayda sağlamayı hedefleyen bir psikoterapi türüdür. Aile terapisi, evlilik terapisi, aile danışmanlığı ya da evlilik danışmanlığı adıyla da bilinir. Aile terapisi nedir sorusu, ailenin tüm bireylerini ele alan psikoterapi türü olarak kısaca cevaplanabilir. Ancak birden çok probleme aynı anda çözüm sunan kompleks bir terapi türüdür.

 

Aile terapisi, alanında uzman, klinik deneyim sahibi kişiler tarafından yapılmalıdır. Konya aile terapisi ve Konya evlilik danışmanlığı merkezimizde bulunan uzmanlarımız aile terapisi konusunda uzman kadroları ile hizmet vermektedir. Aile terapisi ne kadar sürer sorusu ise ortalama 12 seans olarak cevaplanabilir. Fakat her problem birbirinden farklılık gösterdiği için bu süre daha uzun ya da daha kısa sürebilir.

 

Aile terapisi ücretleri de diğer merak edilen konulardan biridir. Konya Aile terapisi ücretleri çeşitlilik göstermekle birlikte, konuyla ilgili bilgi almak isteyenler, özel ve kamu kliniklerini arayarak doğru bilgiye ulaşabilir. Aile terapisi ve evlilik danışmanlığı için ayıracağınız bütçenin ailenizin problemlerini çözmek için kullanılacağını düşünerek, aile terapisi tavsiye ve önerilerini göz önüne alarak kendiniz için en uygun terapisti seçmeniz önemlidir.

 

Peki aile terapisi ne işe yarar? Aile terapisinin faydaları nelerdir? Konya evlilik danışmanlığı ve Konya aile terapisi merkezimizde birçok problemle başvuruda bulunan aileye yardım edilmektedir. Bu problemler çocuklar ile anne baba arasındaki sorunlardan eşler arasındaki çatışmalara dek geniş bir yelpazededir. Aile terapisinin fayda sağlayacağı durumlar aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

 

Örnek Durumlar

Her aile ve aile içi dinamikler birbirinden farklı olduğu için her tedavi süreci ve terapi seansı da farklı bir şekil almaktadır. Daha açıklayıcı olmak amacıyla evlilik danışmanlığı ya da aile terapisinin fayda sağlayabileceği örnekler aşağıda sıralanmıştır.

Örnek 1: Çocuklara büyük anne ve büyük babaların baktığı ve yetiştirdiği ya da büyük anne ya da büyük baba ile aynı evde yaşanılan durumlarda ortaya çıkan aile içi kuşak çatışmaları, aile terapisinin fayda sağladığı durumlardandır. Bu durumda terapi süreci daha çok iletişimi güçlendirmeyi ve sağlıklı sınırlar koymayı amaçlar.

 

Örnek 2: Aile üyelerinden birinin şizofreni gibi ciddi bir psikolojik rahatsızlık yaşadığı durumlarda da aile terapisi fayda sağlayabilir. Aile terapisi böyle durumlarda, diğer aile bireylerinin bu psikolojik problemi anlamasını sağlar. Psikolojik rahatsızlık yaşayan kişinin deneyimlediği değişimlere uyum sağlamalarını kolaylaştırır.

 

Örnek 3: Ailede anne babanın sonradan evlenmesi, üvey anne baba kardeşlik gibi durumların ortaya çıkması ve bu durumların getirdiği problemlerde de aile terapisi ailenin bireylerine yardımcı olmaya çalışır. Aile terapisi ile aile üyelerinin arasındaki anlayışın iyileştirilmesi ve sağlıklı iletişim kurulması hedeflenir.

 

Örnek 4: Aile üyelerinden biri aileden dışlandığını ve ailesi tarafından desteklenmediğini düşünüyorsa, aile terapisi devreye girebilir. Aile terapisi ile bu bireyin, ailenin diğer üyeleri tarafından anlaşılması sağlanır, aile üyelerinin bu bireyle empati kurması için çaba harcanır ve tedavi süresince istenen desteğin sağlanması amaçlanır.

 

Örnek 5: Aile içindeki bir bireyin kişisel problemlerinin kaynağının ailedeki başka bir birey olması durumunda aile terapisi, hem bireye hem de aile içindeki ilişkilere fayda sağlar. Aile içindeki derin köklere sahip problemlerin yüz üstüne çıkarılarak, ortak çözüm yollarının uygulanması ve hem bireye hem de aileye yardım edilmesi amaçlanır.

Örnek 6: Aile üyelerinin farklı kültürel geçmişlere, dini görüşlere ya da hayat anlayışlarına sahip olması nedeniyle ortaya çıkan çatışmalarda aile terapisi her iki tarafa da fayda sağlar. Aile üyelerinin birbirlerini ve bakış açılarını anlamasını sağlamayı hedefleyerek, sağlıklı ilişkiler kurmasına imkan tanır.

0 Continue Reading →

Aile Terapisi ve Aile Danışmanlığı Neyi Hedefler?

Aile danışmanlığı, evlilik terapisi ya da evlilik danışmanlığı adıyla bilinen aile terapisi, işlevlerini yitirmiş evlilikler ve ailelerde problemleri tespit etmek ve çözüm önerileri bularak uygulamak için kullanılır. Aile terapisi kavramı son yıllarda daha çok duyulan bir kavram olduğu için insanların kafasında aile terapisi nedir sorusu sıkça oluşmaktadır. Aile terapisi, en kısa tanımıyla, aile üyelerinden birinin ya da birkaçının davranışlarının aile üzerindeki etkilerini analiz edilmesini ve sorunların, çatışmaların çözülmesini hedefleyen bir psikoterapi türüdür.

 

Aile Terapisi Kaç Seans Sürer?

Aile terapisi için birden çok türde yaklaşım bulunmaktadır. Bowenian, yapısal, sistemik ve stratejik aile terapisi türleri en sık kullanılan türlerdir. Bowenian aile terapisi türünde kişi aile üyelerini terapi sürecine dahil etmez ya da edemez. Yapısal aile terapisi türünde terapist aile içerisine katılarak gözlem yapar ve çözüm önerisi sunar. Sistemik aile terapisi türünde kişilerin davranışlarının altında yatan asıl sebeplere eğilen terapist aile üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefler. Stratejik aile terapisi türünde terapist aile bireylerine ilişkilerini ve iletişimlerini güçlendirecek ev ödevleri verir.

Aile terapisti aile ile görüştükten sonra tedavi sürecini planlar. Aile terapisi süreci, aileden aileye farklılık gösterir. Ortalama 12 seans olarak kabul edilse de kişilerin ihtiyaçları bu süreci uzatabilir ya da kısaltabilir. Aile terapisi fiyatları da her terapist için farklı olmakla birlikte, kamuya ait kurum ve kuruluşlarda belli bir miktar olarak belirlenerek gerçekleştirilir.

 

Aile Terapisinin Amacı Nedir?

Aile terapisi ile kişisel psikoterapi arasındaki farklar, terapinin kapsadığı ve terapiye katılan kişiler olarak özetlenebilir. Aile terapisinde sadece bir bireyin değil, tüm aile bireylerinin katılımının sorunları çözmede daha efektif bir sonuç alınmasını sağladığı düşünülür. Bu nedenle aile bireyleri birebir ve/veya birlikte terapi seanslarına katılır. Aile terapisinin amacı aile arasında kopmalara neden olan zihinsel, duygusal ya da psikolojik problemleri bir arada çözmektir. Bu problemleri çözmek için öncelikle, aile bireylerinin arasındaki iletişimin iyileştirilmesi sağlanır. Aile içindeki durumların anlaşılması ve başa çıkılması gibi beceriler kazandırılmaya çalışılır. Böylece daha işlevsel bir ev ve aile ortamı inşa edilmesi sağlanır.

 

Aile Terapisine Başvurulması Gereken Durumlar

Birçok aile farklı sorunlar nedeniyle işlevini yitirebilir. Evlilikler çözülemeyen çatışmalar nedeniyle krize girebilir. Her ailenin farklı çatışmaları olduğu gibi bunu çözmek için benimsedikleri yollar da vardır. Bir ailenin baş edemeyeceği bir problem ile başka bir aile kolaylıkla baş edebilir ve herhangi bir danışmanlık hizmeti almalarına gerek kalmayabilir. Bu anlayıştan yola çıkarak aile bireylerinin aile terapisine başvurması gereken durumlar ailenin durumla başa çıkma başarısı ile doğru orandadır. Ancak bazı spesifik durumlar aile terapisine genellikle ihtiyaç duyar. Bu durumlardan ilki çocukların yaşadığı problemlerdir. Örneğin, çocuğun okul ile ilgili problemleri, madde ya da alkol kullanımı ve yeme bozukluğuna sahip olması aile terapisini gerektirebilir.

Aile bireylerinden birini kaybetmek, yeni bir şehre ya da eve taşınmak, doğal afet yaşamak gibi aile üyelerinin tamamının yaşadığı travmalarda da aile terapisi fayda gösterecektir. Aileye yeni katılan üyeler, evlat edinme gibi durumlar, aile içi şiddet, ayrılık ya da boşanma gibi durumlarda da aile terapisi gerekli görülebilir. Aile terapisi dendiğinde akla sadece kan bağı kurulan kişiler ya da evlilik yoluyla aile kuran çiftler gelir.  Aslında aile tanımı, kişilerin uzun ve sürekli hayatında olan kişileri de kapsar. Bu nedenle yakın arkadaşlar gibi sürekli kişinin hayatında var ola gelmiş kişilerle yaşanan çatışmalarda da aile terapisi her iki tarafa da fayda sağlayabilir.

0 Continue Reading →

Aile Terapisti Kimdir?

Aile terapistinin görev ve sorumluluklarından bahsetmeden önce, aile terapisi nedir, evlilik danışmanlığı nedir sorularına cevap vermek önemlidir. Aile bireylerinin bir ya da birkaçının davranışlarının, diğer aile bireyleri ve aile işlevi üzerindeki etkilerine odaklanan ve çözümü için gerçekleştirilen terapilere aile terapisi adı verilir. Anne baba, çocuklar ve aile büyükleri gibi farklı bireyleri bir arada ele alan terapiler genellikle aile terapisi olarak adlandırılır. Evlilik danışmanlığı ise hem evlilikleri hem de evli çiftleri ele almakta, çiftlerin yaşadığı sorunları ve işlevini yitirmiş evlilikleri ele alır.

 

Her aile birbirinden farklıdır. Her ailenin farklı bir iletişim anlayışı, sorunu ve ihtiyacı bulunur. Bu nedenle, aile terapisi ne kadar sürer sorusunun cevabı da aileden aileye göre değişiklik gösterir. Ortalama 12 seans olarak açıklanabilse de aile terapileri daha uzun veya daha kısa sürebilir.

 

Aile Terapistliğini Kimler Yapabilir?

Aile terapisi ve aile danışmanlığı yapan kişilere aile terapisti adı verilir. Bu kişiler psikoloji ya da psikiyatri alanında diploma sahibi kişilerdir. Ancak uzmanlık alanları, aile terapisi, evlilik terapisi, aile danışmanlığı ve evlilik danışmanlığıdır. Aile terapisti bir terapi sürecinde farklı roller üstlenebilir. Bu roller, ailenin ve bireylerin ihtiyaçlarına göre şekillenir.

Ancak aile terapisi yapacak bir terapistin; çocuk ve ergenlerde davranış problemleri, yas süreçleri, depresyon ve kaygı bozukluğu, aile içi şiddet, kısırlık, madde ve alkol kullanımı ve evlilik çatışmaları konularının hemen hepsine hakim olması gerekir. Bu alanda yeterli deneyimlere sahip olmanın önemi, aile üyelerinin bu problemlerden biri ya da birden çoğundan etkileri ile baş etmeye çalışmasından ileri gelir.

Konya aile terapisi hizmeti veren Konya evlilik danışmanlığı konularında hizmet sunan merkezimiz Psikon Terapi’de bulunan uzman kadrolarımız tüm bu konularda yeterli deneyim ve uzmanlığa sahiptir. Ayrıca uzmanlar, bireylerin birbirleriyle olan etkileşimlerini gözlemleyebilmelidir. İlişkilerdeki problemleri değerlendirebilmeli, çözüm önerileri üretebilmelidir.Aile içerisindeki bireylerin psikolojik bozuklukları teşhis ve tedavi edebilmekte bir aile terapisinin sahip olması gereken özelliklerdendir.

Ölüm ve boşanma gibi geçiş süreçlerinde danışanlara kılavuzluk etmek, sürekli tekrarlayan davranışları ve problemli ilişkileri belirleyebilmek, işlevsiz davranışların yerine sağlıklı davranışları yerleştirmeye yardımcı olma becerisini taşımak da aile terapistinin olmazsa olmazlarıdır.Aile danışmanlığı ya da evlilik terapisi gerçekleştirilen terapistlerin yüksek lisanslarını bu alanda yapmış olmaları da önemlidir. Bu eğitim süreci sayesinde terapistler daha çok vaka incelemesi yaparak, daha kalifiye hale gelirler. Aile terapistinin, klinik deneyimlerinin çok olması aile terapisinin etkinliğini de artıracaktır.

Aile Terapisti Hangi Konularda Çözüm Sunar?

Aile terapisi, kişilere hem evlilik danışmanlığı hem de aile danışmanlığı hizmetlerini bir arada sunar. İşlevsiz evlilikler ve eşlerin arasındaki ilişkiler kadar çocuklar ile anne baba arasındaki ilişkileri ve aile büyüklerini de ele alan aile terapistleri birden çok konuda deneyim ve eğitim sahibi olmalıdır. Bu eğitim aile terapistlerinin, çiftlerin ya da aile üyelerinin arasındaki kişisel çatışmaların çözülmesi için olanak sağlar. Aile içinde yaşanan beklenmedik olaylarda kılavuzluk etmelerine imkan tanır. Örneğin ani ölümler, hastalıklar ve işsiz kalma gibi durumlarda ailelerin durumla baş etmeleri, aile terapistinin tecrübesi ile mümkün olabilir.

Eşler arasındaki romantik ilişkinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi, çocuklarda gözlenen davranış problemleri de aile terapistinin yetkin olması gereken alanlardandır. Boşanma ve ayrılık sürecinde eşler iyi bir aile terapisti tavsiyesine ihtiyaç duyarlar. Bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, eşlerin arasında problemlerin çözülebilir olması durumunda evliliğin kurtarılması da yine aile terapisinin uzmanlık alanına girer. Tüm bu problemlerin yanı sıra, psikoterapinin diğer uygulama alanlarından olan madde ve alkol kullanımı, bağımlılıklar ve depresyon ya da kaygı gibi psikolojik problemler de aile terapistinin ilgileneceği alanlardandır.

2 Continue Reading →