Skip to Content

Blog Archives

Aile Terapisi Nedir?

Aile kurumu, tolumun en küçük birimidir. Aile arasındaki bağlar sevgi gibi psikolojik ve kan bağı gibi biyolojik unsurlardır. Ve bu bağlar genellikle insanlar arasındaki en sağlam bağlar olmuştur. Sağlıklı bir aile, içerisinde yetişecek çocukların da sağlıklı birer birey olmaların da en önemli etkendir. Yetişkinler için bir aidiyet bölgesi ve sığınılacak bir liman olan aile, çocuklar için eğitimin başladığı ilk okul, en temel ruhsal ihtiyaçlardan olan sevgi ve güvenin temin edildiği ilk kale olmuştur. Bu sebeple toplum aile temeline oturmuş, en küçük yapı taşı olmasıyla birlikte zamanla mihenk taşı halini de almıştır.
Tabi bireyden topluma, toplumun bir parçasını oluşturan birçok kurum ve mikro yapı bulunmaktadır. Ve her birinde insanın doğası gereği aşılması gereken güçlükler, atlatılması gereken bazı durumlar gelişebilir. Yazının başında da ifade edildiği gibi bu sosyal kurum ve yapılar arasında en önemlisi sağlıklı bir ailedir. Sağlıklı bir aile inşası ve sürdürülebilirliği için de bu yolda karşılaşılan problemlere hassas bir şekilde yaklaşılmalı, süreç en profesyonel şekilde yürütülmelidir.
Aile Danışmanlığı ve Terapisi ise aile üyelerinin karşılaştığı sözgelimi sorunların çözülmesinde, aile üyelerinin bir veya her birinin geçirdiği bir travma söz konusu olduğunda, aile ciddi bir karar eşiğinde ve bu karar üyeleri önemli oranda etkileyeceğinde profesyonel şekilde destek alınabilecek ve sürecin en iyi şekilde atlatılmasına yardımcı olacak kuruluş ve yöntemdir.
Aile Danışmanlığı, ailenin veya bireylerinden birinin başından geçen ölüm, kaza, hastalık, taşınma, geçimsizlik gibi konularda aile bireylerinin durumu nasıl kontrol edeceğine ilişkin bilgiler verir ve psikolojik sağlığın ve aile içi huzurun bu durumdan en az hasarı alması için aile bireylerini bilinçlendirir ve birtakım uygulamalarda bulunur. Bununla birlikte çocuklarda görülen hiper aktivite bozukluğu, okul problemleri, uyum sorunları, madde bağımlılığı, aile içi anlaşmazlıklar ve ergen sorunları gibi durumlarda da Aile Danışmanlarından psikolojik ve profesyonel destek almak gerekir.
Aile Danışmanlığı hizmeti, psikologlar, sosyologlar ve psikolojik danışmanlar gibi belirli sosyal bilgiler bölümlerinden mezun olmuş ve Aile Danışmanlığı eğitimi almış kişiler tarafından verilebilmektedir. Bu tür bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bu kriterleri göz önünde bulundurarak ve hizmet alacağınız danışmanların özgeçmişini dikkate alarak karar vermeniz alacağınız hizmetin kalitesi, yeterliliği ve doğruluğu açısından önemlidir.

0 Continue Reading →

Aile Terapisi ve Aile Danışmanlığı Neyi Hedefler?

Aile danışmanlığı, evlilik terapisi ya da evlilik danışmanlığı adıyla bilinen aile terapisi, işlevlerini yitirmiş evlilikler ve ailelerde problemleri tespit etmek ve çözüm önerileri bularak uygulamak için kullanılır. Aile terapisi kavramı son yıllarda daha çok duyulan bir kavram olduğu için insanların kafasında aile terapisi nedir sorusu sıkça oluşmaktadır. Aile terapisi, en kısa tanımıyla, aile üyelerinden birinin ya da birkaçının davranışlarının aile üzerindeki etkilerini analiz edilmesini ve sorunların, çatışmaların çözülmesini hedefleyen bir psikoterapi türüdür.

 

Aile Terapisi Kaç Seans Sürer?

Aile terapisi için birden çok türde yaklaşım bulunmaktadır. Bowenian, yapısal, sistemik ve stratejik aile terapisi türleri en sık kullanılan türlerdir. Bowenian aile terapisi türünde kişi aile üyelerini terapi sürecine dahil etmez ya da edemez. Yapısal aile terapisi türünde terapist aile içerisine katılarak gözlem yapar ve çözüm önerisi sunar. Sistemik aile terapisi türünde kişilerin davranışlarının altında yatan asıl sebeplere eğilen terapist aile üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefler. Stratejik aile terapisi türünde terapist aile bireylerine ilişkilerini ve iletişimlerini güçlendirecek ev ödevleri verir.

Aile terapisti aile ile görüştükten sonra tedavi sürecini planlar. Aile terapisi süreci, aileden aileye farklılık gösterir. Ortalama 12 seans olarak kabul edilse de kişilerin ihtiyaçları bu süreci uzatabilir ya da kısaltabilir. Aile terapisi fiyatları da her terapist için farklı olmakla birlikte, kamuya ait kurum ve kuruluşlarda belli bir miktar olarak belirlenerek gerçekleştirilir.

 

Aile Terapisinin Amacı Nedir?

Aile terapisi ile kişisel psikoterapi arasındaki farklar, terapinin kapsadığı ve terapiye katılan kişiler olarak özetlenebilir. Aile terapisinde sadece bir bireyin değil, tüm aile bireylerinin katılımının sorunları çözmede daha efektif bir sonuç alınmasını sağladığı düşünülür. Bu nedenle aile bireyleri birebir ve/veya birlikte terapi seanslarına katılır. Aile terapisinin amacı aile arasında kopmalara neden olan zihinsel, duygusal ya da psikolojik problemleri bir arada çözmektir. Bu problemleri çözmek için öncelikle, aile bireylerinin arasındaki iletişimin iyileştirilmesi sağlanır. Aile içindeki durumların anlaşılması ve başa çıkılması gibi beceriler kazandırılmaya çalışılır. Böylece daha işlevsel bir ev ve aile ortamı inşa edilmesi sağlanır.

 

Aile Terapisine Başvurulması Gereken Durumlar

Birçok aile farklı sorunlar nedeniyle işlevini yitirebilir. Evlilikler çözülemeyen çatışmalar nedeniyle krize girebilir. Her ailenin farklı çatışmaları olduğu gibi bunu çözmek için benimsedikleri yollar da vardır. Bir ailenin baş edemeyeceği bir problem ile başka bir aile kolaylıkla baş edebilir ve herhangi bir danışmanlık hizmeti almalarına gerek kalmayabilir. Bu anlayıştan yola çıkarak aile bireylerinin aile terapisine başvurması gereken durumlar ailenin durumla başa çıkma başarısı ile doğru orandadır. Ancak bazı spesifik durumlar aile terapisine genellikle ihtiyaç duyar. Bu durumlardan ilki çocukların yaşadığı problemlerdir. Örneğin, çocuğun okul ile ilgili problemleri, madde ya da alkol kullanımı ve yeme bozukluğuna sahip olması aile terapisini gerektirebilir.

Aile bireylerinden birini kaybetmek, yeni bir şehre ya da eve taşınmak, doğal afet yaşamak gibi aile üyelerinin tamamının yaşadığı travmalarda da aile terapisi fayda gösterecektir. Aileye yeni katılan üyeler, evlat edinme gibi durumlar, aile içi şiddet, ayrılık ya da boşanma gibi durumlarda da aile terapisi gerekli görülebilir. Aile terapisi dendiğinde akla sadece kan bağı kurulan kişiler ya da evlilik yoluyla aile kuran çiftler gelir.  Aslında aile tanımı, kişilerin uzun ve sürekli hayatında olan kişileri de kapsar. Bu nedenle yakın arkadaşlar gibi sürekli kişinin hayatında var ola gelmiş kişilerle yaşanan çatışmalarda da aile terapisi her iki tarafa da fayda sağlayabilir.

0 Continue Reading →