Psikoloji bilimi birden çok amacı içinde taşıyan ve bu amaçlara ulaşarak ruh bilimine ve ruh sağlığına olumlu katkı sağlamayı hedefleyen bir bilim dalıdır. Kimya, fizik ve matematik gibi bilimler kadar eski değildir. Buna rağmen sağlam bir geçmişe sahip olan psikoloji bilimi, kısaca insanların davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini incelemiştir. Davranışların altındaki nedenleri ortaya çıkarmaya gayret etmiştir. Gelecekteki olası davranışlarını tespit etmeye gayret göstermiştir. Aynı zamanda travmatik deneyimlerin kişinin psikolojisi üstündeki etkilerini hafifletmektir. Ruh sağlığına koruyucu bir takım uygulamalar yapmak da psikoloji biliminin amaçları arasındadır.

Psikoloji uzun yıllardır daha çok ruhsal hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılmıştır. Ancak 1950’li yılların atmosferinde,  Carl Rogers, Erich Fromm ve Abraham Maslow psikolojiyi toplumun üreticiliğine ve tatminkar hayatına katkı sağlamaktır. Bunun yanında kişileri becerilerine göre geliştirmek amacıyla kullanmayı önemli kıldılar. Günümüzde pozitif psikoloji adıyla bilinen bu tür de çıkış noktasını buradan alır. Pozitif psikoloji kuramları dile getirildiğinde genellikle akla gelen ilk şey bireylerin olumsuz ve tedavi edilmesi gerektiği düşünülen yönlerinden daha çok olumlu yönlerine odaklanmaktır.

Pozitif psikoloji nedir sorusuna verilecek cevap da bu durumda, psikolojinin gücünü kullanarak, bireyi ve toplumu iyileştirmektir. Bunu yaparken de olumlu yönlere odaklanmak olacaktır. Pozitif psikoloji amacı insanların doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı olumlu yönleri ve becerileri öne çıkarmaktır. Pozitif psikoloji gelişimi ile birçok psikolog ve bu alanda çalışan akademisyen kişisel gelişime benzer kitaplar ve seminerler ortaya çıkarmıştır. Ancak pozitif psikoloji kitap ve diğer yayınları sıradan kişisel gelişim kitapları ile karşılaştırılmamalıdır. 

Pozitif Psikolojinin Önemi

Pozitif psikoloji kulağa oldukça popüler bir kavram gibi gelse de günümüzde sıkça karşılaşılan pop psikolojisi kavramlarından biri değildir. Amaç sadece kişisel gelişim değil, kişinin yanlış noktalarını düzeltmekten öte iyi yönlerini ortaya çıkarmaktır. Bu yolla hem bireyin mutlu ve doyumlu bir hayat yaşamasını sağlamak hem de bu bireyler vasıtasıyla mutlu ve tatminkar bir toplum yaratmaktadır. Bu anlamda pozitif psikoloji mutluluk reçeteleri vermekten ziyade bu mutluluğa form kazandırma ve gerçeğe dönüştürme konusunda uzmanların çabasıdır denebilir.

Pozitif psikolojinin önemi denince akla gelmesi gereken bir diğer şey de sahip oldukları eğilimler ve becerilerin dışında, bambaşka alanlarda var olmaya sürüklenen insanların mutluluğu bulması denebilir. Pozitif psikoloji sayesinde kişiler hiçbir ilgileri ve becerileri bulunmayan alanlarda mesleklerini sürdürme çabasından kurtulur. Daha küçük yaşlarda ilgi alanları olan becerilerini sergileyip başarılara imza atacakları alanlarda var olabilirler. 

Mühendislik alanında çalışan ancak aslında üstün müzik yeteneği olan bireyler, mimarlık alanında çok başarılı olacakken tıp bölümünü bitirerek ömür boyu doktorluk yapacak kişiler vardır. Bu kişiler pozitif psikoloji yaklaşımı ile hem bireysel olarak mutluluğu yakalayabilecekler hem de mutlulukları ve alanlarındaki başarıları ile topluma fayda sağlayabileceklerdir. Pozitif psikoloji neden önemlidir sorusuna verilecek bir diğer cevap da isminden de anlaşılacağı gibi bu alanın her zaman olumlu olana yönelmesidir. Hem psikologlar hem de danışanlar pozitif psikoloji çalışmaları sayesinde iyimserlik kazanmanın yanı sıra motivasyonlarını da artıracaktır.

Pozitif psikoloji hakkında yanlış bilinen noktalardan biri bu yaklaşımın bireylere temelsiz bir iyimserlik aşıladığıdır. Oysaki pozitif psikoloji egzersizleri bireylere hem kendilerinin hem de çevrelerinin farkına varma fırsatı tanır. Kişiler, bu bakış açısını kazandıktan sonra kendileri kadar etraflarındaki dünyanın pozitif kazanımlarını da dikkate alacaktır.  Pozitif psikoloji, psikoloji biliminin sadece ruhsal hastalıkları tedavi etmekte kullanılmayacağını aynı zamanda toplumlara maddi manevi katkı sağlayabileceğini de göstermektedir. Konya pozitif psikoloji yaklaşımı için bizi arayabilir, uzman kadromuzla yüz yüze görüşebilirsiniz.