PSİKOLOG KİMDİR? PSİKOLOG NE YAPAR?

Psikolog kimdir ne iş yapar sorusu , duygu, düşünce, davranış ve beyin işlevsellik süreçleri sistematik olarak inceleyen, saptayan bu alanlarda gözlem, incelemeler ve değerlendirmeler yapan kişi olarak cevaplanabilir. Peki Psikolog nasıl olunur ? Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümlerinden 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış bireylere psikolog denir. Yukarıda da ifade edildiği gibi, Psikoloji biliminin pek çok alt dalı vardır. Uzman Psikolog kimdir sorusu ise Bu alanlardan herhangi birinden yüksek lisans (uzmanlık) eğitimini tamamlamış kişilere ” Uzman Psikolog” ünvanı verilerek mesleklerini taçlandırmış olurlar denilerek cevaplanabilir.

 

PSİKOTERAPİST KİMDİR? PSİKOTERAPİST NE YAPAR?

Psikoterapist kimdir sorusunu yanıtlamadan önce psikoterapi nedir? Psikoterapi işe yarar mı? Gibi akla takılan soruları cevaplamakta fayda vardır. Kökeni Yunancaya dayanan psikoterapi kelimesi, psycho (akıl,ruh) ve therapy (tedavi, sağaltım) kelimelerinin bileşiminden oluşmuştur. Psikoterapi, en genel anlamıyla duyguları, zihinsel ya da davranışsal dengesizlikleri ortadan kaldırmayı ya da azaltmayı hedefleyen tüm tekniklere ve yöntemlere verilen isimlerin tümüdür.
Psikoterapinin amacı sadece ruh ve akıl sağlığı ile ilgili bozuklukları tedavi etmeyi kapsamaz; aynı zamanda iş, aile, okul gibi çeşitli alanlardaki yaşam güçlüklerini çözümlemeyi, psikolojik uyumu arttırmayı ve kişisel gelişime yardımcı olabilmeyi hedefler. Psikoterapinin hedef kitlesi sadece psikopatolojisi olan yetişkin insanlar olmaz; çocuklar, ergenler, aileler, çiftler ve çeşitli gruplar da terapiden faydalanabilirler. Bunu yaparken de, çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanılır.

Psikoterapist nasıl olunur sorusunun cevabı psikoterapi eğitimi almak ve psikoterapi yapma yetkisi kazanmaktır. Psikodinamik psikoterapi, bilişsel-davranışçı terapi, varoluşçu terapi, geştalt terapisi, aile terapisi, çift terapisi, grup terapisi, EMDR gibi bir çok psikoterapi yöntemi ve eğitim verilen alanları vardır. Bunlardan hangisinin kullanılacağı, problemin tanımı, psikoterapistin mesleki tecrübesinin ve danışanın beklentileri gibi etkenler belirler. Nitekim, araştırmalar tüm bu farklı tarz ve yöntemlerin yerinde kullanıldığı taktirde, etkin olduğunu söylemektedir. Buradaki en önemli nokta, psikoterapistin problemi iyi tanımlaması ve uygun yönteme karar verebilmesidir. Bunun için de psikoterapist, danışan ile detaylı bir görüşme yapmalı; danışanı psikolojik testlere ve gerektiğinde ilaç tedavisi için psikiyatriste yönlendirebilmesi gerekir.

Psikoterapi Desteği Nedir?

Sonuç olarak, psikoterapi alanında uzmanlaşmış psikologlar, herhangi bir alanda problem yaşayan ve kişisel gelişimi amaçlayan insana ya da gruplara tanısal ve danışmanlık alanlarında adeta eğitim gibi bir hizmet sunarlar. Psikoterapi desteği nedir sorusu bu yönüyle cevaplanmış olur? 

Psikoterapistler, psikoterapi eğitimini tamamlamış ruh sağlığı uzmanlarıdır. Psikoterapist, danışanın şikayetine göre gerekli tanısal yöntemleri kullanır (psikometrik testler, klinik tanı kriterleri vs). Bunun için gerekli yönlendirmeleri yapar ve uygun psikoterapötik yaklaşımının oluşmasını sağlar. Yukarıda da belirtildiği üzere, pek çok psikoterapi tedavisi tarzı ve yöntemi vardır. Psikoterapist bunlardan kendi eğitimine ve danışanın problem ve beklentilerine göre uygun olanını seçer ve bu yönde tedavi ve gelişim planları tasarlar. Psikoterapistler nerede çalışırlar? Genellikle kliniklerde, danışmanlık merkezlerinde ve hastanelerde bulunurlar.

 

PSİKİYATRİST KİMDİR? PSİKİYATRİST NE YAPAR?

Toplumumuz genellikle psikiyatri ve psikiyatrist kavramlarına karşı önyargılı olabilmektedir. Psikiyatriye gitmek geçmişte olumsuz düşüncelere neden olurken neyse ki günümüzde insanlar kolayca psikiyatrist randevu talebinde bulunabilmektedir. Psikiyatride, genelde ruh sağlığı hastalıklarına tıbbi bir bakış açısıyla yaklaşılır ve sıkıntıları azaltmak için biyolojik yöntemler kullanılır. Tıbbi yaklaşım, belirtileri ” hastalığın ” birer işareti olarak görür ve bu işaretin ortadan kaldırılmasını amaçlar ve o doğrultuda ilerler. Dolayısıyla psikiyatrik hastalıkların sınıflandırılması, tanı ve tedavi planlamaları, psikiyatrinin birincil ilgi alanını oluşturur. Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde hastalığın özelliklerine göre tedavide ilaç tedavisi, EKT (elektrokonvülsif tedavi) gibi farklı seçenekler tercih edilir. Bu yöntemler ancak psikiyatrı ihtisasını tamamlamış kişiler tarafından yapılabilir.

Psikiyatri bilimi de psikoloji bilimi gibi duygu, düşünce, davranış ve zihinsel süreçlerini kapsar. Ancak yöntem olarak, biyolojik yaklaşımları, ilaç tedavisine öncelik verir. Nitekim psikoloji bir sosyal bilim, psikiyatri ise tıp biliminin bir uzmanlık alanıdır.

Psikiyatrist kimdir ne yapar? Bu meslek dalını icra edenler, tıp fakültelerinden mezun olup, Psikiyatri ihtisasını tamamlamış tıp doktorlarıdır. Psikiyatr kimdir sorusu duygu, düşünce, davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili hastalıkların tanısını (birincil tanı, ayrıca tanı, eş tanı) tıbbi bir yaklaşımla ele alarak değerlendirir ve gerekli tedavi yönlendirmesini yapan kişi olarak cevaplanabilir.. Bu tedavi planını yaparken, ilaç, EKG gibi yöntemleri kullanabilir ve gerektiğinde psikometrik test uygulaması, hastaneye yatış (hospitalizasyon), konsültasyon gibi gerekli yönlendirmeleri ele alır. Psikoterapi eğitimi almış olan psikiyatrlar psikoterapi de uygulayabilirler.

Konya psikolog tavsiye ve Konya psikoterapist öneri gibi arayışlarınızda Psikon Terapi profesyonelleri her zaman yanınızda olacaktır.