Skip to Content

Blog Archives

Pozitif Psikoloji Hayatımızı Nasıl Etkiler?

Psikoloji bilimi birden çok amacı içinde taşıyan ve bu amaçlara ulaşarak ruh bilimine ve ruh sağlığına olumlu katkı sağlamayı hedefleyen bir bilim dalıdır. Kimya, fizik ve matematik gibi bilimler kadar eski değildir. Buna rağmen sağlam bir geçmişe sahip olan psikoloji bilimi, kısaca insanların davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini incelemiştir. Davranışların altındaki nedenleri ortaya çıkarmaya gayret etmiştir. Gelecekteki olası davranışlarını tespit etmeye gayret göstermiştir. Aynı zamanda travmatik deneyimlerin kişinin psikolojisi üstündeki etkilerini hafifletmektir. Ruh sağlığına koruyucu bir takım uygulamalar yapmak da psikoloji biliminin amaçları arasındadır.

Psikoloji uzun yıllardır daha çok ruhsal hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılmıştır. Ancak 1950’li yılların atmosferinde,  Carl Rogers, Erich Fromm ve Abraham Maslow psikolojiyi toplumun üreticiliğine ve tatminkar hayatına katkı sağlamaktır. Bunun yanında kişileri becerilerine göre geliştirmek amacıyla kullanmayı önemli kıldılar. Günümüzde pozitif psikoloji adıyla bilinen bu tür de çıkış noktasını buradan alır. Pozitif psikoloji kuramları dile getirildiğinde genellikle akla gelen ilk şey bireylerin olumsuz ve tedavi edilmesi gerektiği düşünülen yönlerinden daha çok olumlu yönlerine odaklanmaktır.

Pozitif psikoloji nedir sorusuna verilecek cevap da bu durumda, psikolojinin gücünü kullanarak, bireyi ve toplumu iyileştirmektir. Bunu yaparken de olumlu yönlere odaklanmak olacaktır. Pozitif psikoloji amacı insanların doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı olumlu yönleri ve becerileri öne çıkarmaktır. Pozitif psikoloji gelişimi ile birçok psikolog ve bu alanda çalışan akademisyen kişisel gelişime benzer kitaplar ve seminerler ortaya çıkarmıştır. Ancak pozitif psikoloji kitap ve diğer yayınları sıradan kişisel gelişim kitapları ile karşılaştırılmamalıdır. 

Pozitif Psikolojinin Önemi

Pozitif psikoloji kulağa oldukça popüler bir kavram gibi gelse de günümüzde sıkça karşılaşılan pop psikolojisi kavramlarından biri değildir. Amaç sadece kişisel gelişim değil, kişinin yanlış noktalarını düzeltmekten öte iyi yönlerini ortaya çıkarmaktır. Bu yolla hem bireyin mutlu ve doyumlu bir hayat yaşamasını sağlamak hem de bu bireyler vasıtasıyla mutlu ve tatminkar bir toplum yaratmaktadır. Bu anlamda pozitif psikoloji mutluluk reçeteleri vermekten ziyade bu mutluluğa form kazandırma ve gerçeğe dönüştürme konusunda uzmanların çabasıdır denebilir.

Pozitif psikolojinin önemi denince akla gelmesi gereken bir diğer şey de sahip oldukları eğilimler ve becerilerin dışında, bambaşka alanlarda var olmaya sürüklenen insanların mutluluğu bulması denebilir. Pozitif psikoloji sayesinde kişiler hiçbir ilgileri ve becerileri bulunmayan alanlarda mesleklerini sürdürme çabasından kurtulur. Daha küçük yaşlarda ilgi alanları olan becerilerini sergileyip başarılara imza atacakları alanlarda var olabilirler. 

Mühendislik alanında çalışan ancak aslında üstün müzik yeteneği olan bireyler, mimarlık alanında çok başarılı olacakken tıp bölümünü bitirerek ömür boyu doktorluk yapacak kişiler vardır. Bu kişiler pozitif psikoloji yaklaşımı ile hem bireysel olarak mutluluğu yakalayabilecekler hem de mutlulukları ve alanlarındaki başarıları ile topluma fayda sağlayabileceklerdir. Pozitif psikoloji neden önemlidir sorusuna verilecek bir diğer cevap da isminden de anlaşılacağı gibi bu alanın her zaman olumlu olana yönelmesidir. Hem psikologlar hem de danışanlar pozitif psikoloji çalışmaları sayesinde iyimserlik kazanmanın yanı sıra motivasyonlarını da artıracaktır.

Pozitif psikoloji hakkında yanlış bilinen noktalardan biri bu yaklaşımın bireylere temelsiz bir iyimserlik aşıladığıdır. Oysaki pozitif psikoloji egzersizleri bireylere hem kendilerinin hem de çevrelerinin farkına varma fırsatı tanır. Kişiler, bu bakış açısını kazandıktan sonra kendileri kadar etraflarındaki dünyanın pozitif kazanımlarını da dikkate alacaktır.  Pozitif psikoloji, psikoloji biliminin sadece ruhsal hastalıkları tedavi etmekte kullanılmayacağını aynı zamanda toplumlara maddi manevi katkı sağlayabileceğini de göstermektedir. Konya pozitif psikoloji yaklaşımı için bizi arayabilir, uzman kadromuzla yüz yüze görüşebilirsiniz.

0 Continue Reading →

Klinik Psikoloji Nedir? Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

 Klinik psikoloji nedir ya da kime klinik psikolog denir diye sormadan önce Psikoloji nedir sorusunu ele alalım. Psikoloji, bir ruh bilimidir. Psikoloji bilimi, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini ele alan sistematik ve bilimsel olarak incelenmesidir. Bireyi toplumu belirleyen, duygu, düşünce ve davranışları inceleyen biçimlerin tümü olarak adlandırılabilir. Psikoloji davranış ve zihin çalışmasıdır.  

     Psikoloji birçok alt dala ayrılır. Adli, Sağlık, Sosyal, Gelişim, Endüstri (Örgütsel) psikolojisi, Bilişsel, Spor, Din ve Eğitim Psikoloji vb. gibi.  Klinik psikoloji kısaca psikolojinin alt dallarından bir tanesidir Ve bu alt dalların her biri birbirinden tümüyle bağımsız çalışma alanlarına sahip.

     Hangi alanda çalışmak istiyorsanız, o alana ait uzmanlığı yapmanız en doğrusudur. Örneğin, çocuk gelişimi üzerine çalışacaksanız, Gelişim Psikolojisi alanında uzmanlık yapılmalı. Şirketlerde insan kaynakları alanında ya da performans alanında çalışan bir psikolog olmak istiyorsanız, o zaman Endüstri / Örgüt Psikolojisi alanında uzmanlık yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Klinik Psikolojisi Nedir?

      Psikolojinin, en geniş uzmanlık alanıdır. Klinik psikoloji çalışma alanları bu nedenle oldukça geniştir. Davranış bozukluklarının teşhisi ve tedavisiyle uğraşır. Klinik psikoloji, bilimi, teoriyi ve pratiği bir araya getirerek, herhangi bir psikolojik sıkıntı nedeni ile çevreye uyum sağlayamama gibi durumda olan kişileri anlamak, sorunlarına müdahale etmek, yönlendirmek, kişilerin hayata ve sosyal çevreye uyumunu artırmak, bireyin kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve duygusal, düşünsel ve davranışsal sorunları düzene sokmak amacındadır. Klinik psikoloji, çeşitli kültürlerde ve sosyoekonomik seviyelerde, insan hayatının, yaşam boyu gelişen ve değişen entelektüel, duygusal, fizyolojik, biyokimyasal, psikolojik, sosyal ve davranışsal yönlerine odaklanır. Klinik psikoloji alanları oldukça çeşitlidir.

      Amacı, insanın her türlü ruhsal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve bireyin çevresiyle uyum içinde yaşamasını sağlamaktır. İlgilendiği ana konular gelişimsel sorunlar, fobi, şiddetli kaygı, depresyon, şizofreni, paranoya, kişilik bozuklukları ve psikopatolojiyi ve temelinde yatan bozukluğa veya karmaşaya bağlı yeterlilik kayıplarının önüne geçmeye ve düzenlemeye yöneliktir. Kısır döngülerden ve duygusal zorlanmalardan çıkması için danışanları yönlendirir, motive eder ve değişim için gidilmesi gereken yolu gösterir.

     Bazı durumlarda ‘tıbbi tedaviye veya ilaç tedavisine gerek duyulan hastaları’ psikiyatriye yönlendirebilir. 

Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

   Klinik Psikolog olmak için, üniversitede 4 yıllık psikoloji bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra, Klinik Psikoloji yüksek lisans yapmış olan uzman psikologların almaya hak kazandıkları unvandır. Psikolojik sorunların değerlendirmesi, çeşitli nöropsikolojik testlerle birlikte kişilik testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, belirli bir psikoterapi yönteminin kuramsal ve uygulamalı eğitimleri klinik psikoloji uzmanlık eğitimi sırasında verilmektedir. 

      Üniversiteden yeni mezun olan bir psikolog, mesleki donanım yönünden tam kabul edilmez, bu yüzden çok sayıda eğitim ve daha da önemlisi yüksek lisans yapması ve donanım kazanması beklenir. Üniversiteden 4 yıllık psikoloji eğitimi almış bir psikolog mesleki eğitimlere, kurslara ve seminerlere katıldığında sadece bilgi kazanmış olur, unvanında herhangi bir değişiklik ya da yükselme olmaz. 

Klinik Psikolojinin Çalışma Alanları Nelerdir?

– Hastaneler                                                   – Üniversiteler 

– Klinikler                                                      – Okullar 

– Psikolojik Danışmanlık Merkezleri            – Devlet Dairelerinde 

– Psikoterapi ve Psikiyatri Merkezleri           – Askeri hizmetlerde 

– Adli Psikoloji alanı

– Büyük Şirketler

– İnsan Kaynakları Birimleri 

   Klinik psikolog nerede çalışır sorusuna, ruh sağlığı hizmeti veren diğer meslek grupları ile bir ekip içerisinde görev yapabilirler denerek ekleme yapılabilir. 

Klinik Psikologlar ile Psikiyatristin Farkı Nedir?

    Psikiyatrist olmak için önce tıp fakültesi bitirmek, psikolog olmak için ise 4 yıllık lisans bölümünden mezun olmak gerekir. 

    Psikiyatristler, ilaç tedavisi konusunda eğitim alırlar. Dolayısıyla ilaç yazabilirler. Ayrıca eğitim aldıkları takdirde terapi de yapabilirler. Psikoloji mezunları ise, kuramlar hakkında bilgi sahibi oldukları için, psikoterapi yapabilirler. 

Konya klinik psikolog tavsiye arayışınızda Psikon Terapi’nin klinik psikologları ile çalışabilirsiniz.

0 Continue Reading →

Psikolog / Psikoterapist / Psikiyatrist Kimdir?

PSİKOLOG KİMDİR? PSİKOLOG NE YAPAR?

Psikolog kimdir ne iş yapar sorusu , duygu, düşünce, davranış ve beyin işlevsellik süreçleri sistematik olarak inceleyen, saptayan bu alanlarda gözlem, incelemeler ve değerlendirmeler yapan kişi olarak cevaplanabilir. Peki Psikolog nasıl olunur ? Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümlerinden 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış bireylere psikolog denir. Yukarıda da ifade edildiği gibi, Psikoloji biliminin pek çok alt dalı vardır. Uzman Psikolog kimdir sorusu ise Bu alanlardan herhangi birinden yüksek lisans (uzmanlık) eğitimini tamamlamış kişilere ” Uzman Psikolog” ünvanı verilerek mesleklerini taçlandırmış olurlar denilerek cevaplanabilir.

 

PSİKOTERAPİST KİMDİR? PSİKOTERAPİST NE YAPAR?

Psikoterapist kimdir sorusunu yanıtlamadan önce psikoterapi nedir? Psikoterapi işe yarar mı? Gibi akla takılan soruları cevaplamakta fayda vardır. Kökeni Yunancaya dayanan psikoterapi kelimesi, psycho (akıl,ruh) ve therapy (tedavi, sağaltım) kelimelerinin bileşiminden oluşmuştur. Psikoterapi, en genel anlamıyla duyguları, zihinsel ya da davranışsal dengesizlikleri ortadan kaldırmayı ya da azaltmayı hedefleyen tüm tekniklere ve yöntemlere verilen isimlerin tümüdür.
Psikoterapinin amacı sadece ruh ve akıl sağlığı ile ilgili bozuklukları tedavi etmeyi kapsamaz; aynı zamanda iş, aile, okul gibi çeşitli alanlardaki yaşam güçlüklerini çözümlemeyi, psikolojik uyumu arttırmayı ve kişisel gelişime yardımcı olabilmeyi hedefler. Psikoterapinin hedef kitlesi sadece psikopatolojisi olan yetişkin insanlar olmaz; çocuklar, ergenler, aileler, çiftler ve çeşitli gruplar da terapiden faydalanabilirler. Bunu yaparken de, çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanılır.

Psikoterapist nasıl olunur sorusunun cevabı psikoterapi eğitimi almak ve psikoterapi yapma yetkisi kazanmaktır. Psikodinamik psikoterapi, bilişsel-davranışçı terapi, varoluşçu terapi, geştalt terapisi, aile terapisi, çift terapisi, grup terapisi, EMDR gibi bir çok psikoterapi yöntemi ve eğitim verilen alanları vardır. Bunlardan hangisinin kullanılacağı, problemin tanımı, psikoterapistin mesleki tecrübesinin ve danışanın beklentileri gibi etkenler belirler. Nitekim, araştırmalar tüm bu farklı tarz ve yöntemlerin yerinde kullanıldığı taktirde, etkin olduğunu söylemektedir. Buradaki en önemli nokta, psikoterapistin problemi iyi tanımlaması ve uygun yönteme karar verebilmesidir. Bunun için de psikoterapist, danışan ile detaylı bir görüşme yapmalı; danışanı psikolojik testlere ve gerektiğinde ilaç tedavisi için psikiyatriste yönlendirebilmesi gerekir.

Psikoterapi Desteği Nedir?

Sonuç olarak, psikoterapi alanında uzmanlaşmış psikologlar, herhangi bir alanda problem yaşayan ve kişisel gelişimi amaçlayan insana ya da gruplara tanısal ve danışmanlık alanlarında adeta eğitim gibi bir hizmet sunarlar. Psikoterapi desteği nedir sorusu bu yönüyle cevaplanmış olur? 

Psikoterapistler, psikoterapi eğitimini tamamlamış ruh sağlığı uzmanlarıdır. Psikoterapist, danışanın şikayetine göre gerekli tanısal yöntemleri kullanır (psikometrik testler, klinik tanı kriterleri vs). Bunun için gerekli yönlendirmeleri yapar ve uygun psikoterapötik yaklaşımının oluşmasını sağlar. Yukarıda da belirtildiği üzere, pek çok psikoterapi tedavisi tarzı ve yöntemi vardır. Psikoterapist bunlardan kendi eğitimine ve danışanın problem ve beklentilerine göre uygun olanını seçer ve bu yönde tedavi ve gelişim planları tasarlar. Psikoterapistler nerede çalışırlar? Genellikle kliniklerde, danışmanlık merkezlerinde ve hastanelerde bulunurlar.

 

PSİKİYATRİST KİMDİR? PSİKİYATRİST NE YAPAR?

Toplumumuz genellikle psikiyatri ve psikiyatrist kavramlarına karşı önyargılı olabilmektedir. Psikiyatriye gitmek geçmişte olumsuz düşüncelere neden olurken neyse ki günümüzde insanlar kolayca psikiyatrist randevu talebinde bulunabilmektedir. Psikiyatride, genelde ruh sağlığı hastalıklarına tıbbi bir bakış açısıyla yaklaşılır ve sıkıntıları azaltmak için biyolojik yöntemler kullanılır. Tıbbi yaklaşım, belirtileri ” hastalığın ” birer işareti olarak görür ve bu işaretin ortadan kaldırılmasını amaçlar ve o doğrultuda ilerler. Dolayısıyla psikiyatrik hastalıkların sınıflandırılması, tanı ve tedavi planlamaları, psikiyatrinin birincil ilgi alanını oluşturur. Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde hastalığın özelliklerine göre tedavide ilaç tedavisi, EKT (elektrokonvülsif tedavi) gibi farklı seçenekler tercih edilir. Bu yöntemler ancak psikiyatrı ihtisasını tamamlamış kişiler tarafından yapılabilir.

Psikiyatri bilimi de psikoloji bilimi gibi duygu, düşünce, davranış ve zihinsel süreçlerini kapsar. Ancak yöntem olarak, biyolojik yaklaşımları, ilaç tedavisine öncelik verir. Nitekim psikoloji bir sosyal bilim, psikiyatri ise tıp biliminin bir uzmanlık alanıdır.

Psikiyatrist kimdir ne yapar? Bu meslek dalını icra edenler, tıp fakültelerinden mezun olup, Psikiyatri ihtisasını tamamlamış tıp doktorlarıdır. Psikiyatr kimdir sorusu duygu, düşünce, davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili hastalıkların tanısını (birincil tanı, ayrıca tanı, eş tanı) tıbbi bir yaklaşımla ele alarak değerlendirir ve gerekli tedavi yönlendirmesini yapan kişi olarak cevaplanabilir.. Bu tedavi planını yaparken, ilaç, EKG gibi yöntemleri kullanabilir ve gerektiğinde psikometrik test uygulaması, hastaneye yatış (hospitalizasyon), konsültasyon gibi gerekli yönlendirmeleri ele alır. Psikoterapi eğitimi almış olan psikiyatrlar psikoterapi de uygulayabilirler.

Konya psikolog tavsiye ve Konya psikoterapist öneri gibi arayışlarınızda Psikon Terapi profesyonelleri her zaman yanınızda olacaktır.

0 Continue Reading →

Aile Terapisi Hakkında Merak Edilenler

Aile terapisi, son yıllarda daha gündemde olan bir psikoterapi türüdür. Geçmiş kuşaklara nazaran, şimdiki nesiller evlilik ve aile problemleri konusunda daha açık olmayı tercih etmekte, sorunları çözmek için harekete geçmektedir. Ancak yine de aile terapisi, aile danışmanlığı ya da evlilik danışmanlığı için profesyonellerle görüşmek üzere yola çıkmadan önce akıllarına takılan birçok soru bulunur. Bu soruları sizler için derledik ve aile çift terapisi evlilik terapisi hakkında en çok merak edilenleri bir araya getirdik.

 

Aile Terapisi Nedir?

Aile terapisi aile bireylerinden birinin ya da birkaçının sürekli tekrarlayan davranışlarının aile üzerindeki etkilerine ve yarattığı problemlere çözüm arayan bir psikoterapi türüdür. Aile üyelerinin ve çiftlerin yaşadığı problemlerde iletişimi öğretmeyi amaçlar. Eşlerin ve aile üyelerinin problem çözme becerilerini iyileştirmeyi ve ilişkinin aldığı hasarları minimize ederek, gelecek problemlerin engellenmesini de hedefler. Aile terapisi ile çiftler ve aile bireylerinin sorunlarını çözmeleri için bir tedavi ve ilerleme rotası çizilir.

 

Aile Terapisi Nasıl Yapılır?

Aile terapisi, çift terapisi ve evlilik danışmanlığının nasıl gerçekleştirildiği insanlar tarafından en çok merak edilen konuların başında gelir. Seans başladığında nelerle karşılaşacaklarını bilmek istemek oldukça doğal ve normal bir istektir. Aile terapisinde, terapist yargılayıcı davranmaz. Aile üyeleri ile teker teker görüşebildiği gibi çiftlerle aynı anda da görüşebilir. Aile terapisti ilk önce aile içinde ve eşler arasında yaşanan problemleri tüm yönleriyle anlamak ister. Beklentilerini öğrenir. Bu görüşmelerin ardından çiftler ya da aileler için en uygun tedavi yöntemini belirleyerek ilerlemelerini sağlayacak bir harita çizer. Danışanları ile görüşerek onların onayı doğrultusunda bu haritayı uygulamaya koyar. Çiftlerle bazen tek tek görüşürken bazen de tüm aile üyelerini seansa dahil edebilir. Terapist, aile üyelerine bazı ev ödevleri verebilir.

 

Aile Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Aile terapisi işlevini yitirmeye başlamış aileler ve evlilikler için birden çok fayda sağlar. Öncelikle belki de hiçbir zaman ele alınmamış ve kaçınılmış sorunlar ve sıkıntılı süreçler ortaya çıkarılır. Bu sorun ve sıkıntılar çerçevesinde, aile bireylerinin ve çiftlerin birbirini anlaması sağlanır. Her zaman her problem çözülemeyebilir ancak aile terapisi ile kişiler sorunları nasıl en aza indirebileceklerini öğrenebilirler. Problemleri ele alma ve bu problemlere karşı verdikleri tepkileri iyileştirilebilir. İletişim konusunda büyük adımlar atılır ve çözülemeyen çatışmaların kabullenme süreçleri kolaylaştırılır.

 

Kimler Aile Terapisi Almalıdır?

Aile terapisi, çift terapisi ve evlilik terapisi söz konusu olduğunda bireylerin çözmesi gereken çatışma ve sorunlar birden çok başlık altında toplanabilir. Kimler evlilik terapisi almalı sorusu da bu nedenle birden çok cevaba sahiptir. Çocuklarla ilgili sürekli sorun yaşayan çiftler, evlilikte sürekli sorun yaşayan çiftler, iş ya da maddi kayıp yaşayanlar, ani ve beklenmedik kayıplar yaşayanlar, cinsel sorun yaşayan çiftler aile terapisinin ilgilendiği konular arasındadır.

 

Aile Terapisi Kaç Seans Sürer?

Aile terapileri her ailenin ihtiyaçlarına göre değişmekte, hem süre hem de içerik anlamında soruna ya da sorunlara yönelik olarak farklılaşmaktadır. Bir aile terapisi ya da evlilik terapisi ne kadar sürer sorusunun net bir cevabı olmasa da ortalama olarak 12 seans sürdüğü gözlemlenmiştir.

 

Aile Terapisi Ücretleri Nedir?

Aile terapisi ücretleri en merak edilen konuların başında gelir. Ancak bu ücretler, kurum ve kuruluşlarda büyük farklılıklar göstermektedir. Konya aile terapisi ücretleri konusunda bilgi almak isteyenler Psikon Terapi Konya Aile Danışmanlığı merkezini arayabilir.

 

Konya Aile Terapisi ve Evlilik Danışmanlığı Merkezi Nerededir?

Konya evlilik danışmanlığı, Konya çift terapisi hizmetleri de veren Psikon Terapi, Konya Aile terapisi merkezi Konya merkezde yer almaktadır. İletişim bilgilerine internet sitemiz üzerinden kolayca ulaşılabilir. Ayrıca telefonla randevu ve daha fazla bilgi alınabilir.

0 Continue Reading →