Fobi, bir tür psikolojik rahatsızlık olmakla birlikte korkunun ileri hali olarak tanımlanabilir. Anlık ve olağan korku duygusundan farklı olarak daha yoğun gerçekleşir ve süreklilik durumu söz konusudur. Bunun yanında insanlar bir anda hızla gelişen bir durumdan ötürü korku duygularını aniden geliştirirken fobi sahibi kişiler bu korkularını belirli bir nesne ya da olaya yoğunlaştırmışlardır. Fobi sahibi kişilerde sürekli bir kaygı ve stres hali gözlemlenir. Kişide söz konusu korku nedeni belirli bir stres yaratırken onunla karşılaşma ya da o durumu tecrübe etme düşüncesi de kişide yüksek oranda kaygıya neden olur.

Yaşanan kaygı ve stresle birlikte yüksek orandaki korku da özellikle fobinin gerçekleşmesi durumunda kişide fiziksel ve ruhsal olarak hasar bırakacak sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple tedavi edilmesi gereken ciddi bir psikolojik problemdir. Tedavi sürecinde psikoterapi yöntemleri izlenmektedir. Ve çoğunlukla terapi sürecinden hasta olumlu sonuçlar alarak ayrılır. Hatta fobi tedavisinde kullanılan bilişsel davranışçı terapinin en çok olumlu geri dönüş aldığı rahatsızlıklardan biri fobidir.

Bilişsel davranışçı terapi ekolünde fobiye sahip kişiye uzman bir psikolog yardımıyla rahatsızlığın genel tanımı yapılır, hastada belirli bir farkındalık oluşturulur. Hastanın durumuyla ilgili ve tedavi metodu hakkında bilgilendirilmesi sağlanır. Daha sonrasında psikolog hastanın düşünce sistemine yönelmesini sağlar. Böylelikle kişi zihninde fobisiyle karşılaşır ve onu muhakeme etmeye başlar. Aslında söz konusu fobinin sandığı kadar büyük ve tehlikeli olmadığı, onun var olmasının içinde bulunduğu kadar korku halinde olmaması gerektiğiyle alakalı farkındalık oluşturulur. Hastaya telkinler verilir. Diğer yandan bir takım davranışsal hedefler belirlenerek hastalığın durumuna ve seyrine göre egzersiz, ödevler ve yüzleşme provaları uygulanır. Sistematik bir şekilde ve bir uzman eşliğinde yürütüldüğünde bu terapi yöntemiyle gözle görülür sonuçlar elde etmek mümkündür.

Bir diğer tedavi yöntemi ise sistematik duyarsızlaştırmadır. Aynen bilişsel davranışçı terapide olduğu gibi uzman bir psikologla yürütülmesi gerekir. Aksi halde fobiyi yok etmek hedeflenirken fobi daha da çok artabilir ya da yeni fobilere neden olabilir. Bunun yanında yanlış yapılan bir terapi hem ruhsal hem fiziksel birçok soruna da yol açabilmektedir. Sistematik duyarsızlaştırma terapisindeyse hastanın fobi haline getirdiği durumun etki düzeylerine göre -korkuyu en az yaşatan durum, korkuyu en çok yaşatan durum- gibi hiyerarşik bir sıralamaya konulması ve azdan çoğa doğru hasta bireyin bu durumlarla yüzleştirilmesine dayanan tedavi biçimidir.