Psikolojide “adaptasyon” terimi, bireyin ruhunun, çevresel rahatsızlık hissetmeden ve çevre ile çelişki hissetmeden çeşitli çevresel gereksinimlere uyum sağlama kabiliyeti anlamına gelir. Bu, gerçek adaptasyon fenomeninin, hayvanların adaptasyonundan farklı olarak, zorlukların üstesinden gelmek veya belirli kişilik özelliklerinin oluşumu, örneğin mesleki niteliklerin usule ilişkin tarafını ifade eder.Sosyolojik yaklaşım çerçevesinde uyum, birey ve sosyal çevre arasındaki etkileşim anı olarak kabul edilir. Bu sürecin öznel tarafı, toplumun temel norm ve değerlerinin birey tarafından özümsenmesi olarak anlaşılmaktadır.

Böyle bir yaklaşımın temsilcileri genellikle “uyum” ve “sosyalleşme” kavramlarını tanımlar. Sosyolojik yaklaşım, adaptasyonu, bir insana yeni toplumsal rollere girme süreci olarak ele alır ve bu sürecin özü, bireyin yaşam aktivitesi koşullarına göre, yaratıcı bir şekilde uyarlanmasında yatmaktadır. Uyum problemlerini psikolojik, sosyolojik ve diğer kavramlar çerçevesinde incelemeye çalıştığımızda, bu fenomenin tüm güncel kavramlarının özünü ortaya çıkarmamaktadır. Bazı konuların dikkate alınmasında, uyum sorunları temelde farklı yaklaşımlar göstermektedir. Uyum sürecinde kişilik, çevreye adapte olur ve çevre ile aktif etkileşim sırasında özelliklerini, değer yönelimlerini, rol yapma davranışını değiştirerek ifade edilebilir olarak değiştirir.

Uyum sürecinin bu şekilde anlaşılması, bize göre psikolojik ve sosyo-psikolojik uyumdaki farklılıkları anlamamızı sağlar. Sosyal ve psikolojik kişilik uyum sürecinin özüne dayanarak, örneğin zorunlu göçmenlerin yeni yaşam koşullarına adaptasyonu göz önüne aldığımızda, bu süreçle yeni sosyal çevrenin taleplerine cevap veren psikolojik niteliklerin, davranışların ve faaliyetlerin yeniden yapılandırılmasının ve sosyal çevredeki değişikliklerin anlaşılması gerekmektedir. Kişisel adaptasyon sürecinin özgüllüğü, yaşamı boyunca sosyal çevrenin farklı unsurlarına, yani sosyo-psikolojik, kültürel, profesyonel, günlük ve diğer özelliklerine aktif olarak adapte olma ihtiyacı ile karşı karşıya kalmasıdır.

Buradan, farklı adaptasyon türleri hakkında konuşmak gelenekseldir: endüstriyel adaptasyon, kültürler arası adaptasyon, kültürlendirme, profesyonel adaptasyon vb. Sonuç olarak uyum problemleri yaşayan bireyin adaptasyonun hangi biçimini gerçekleştiremediği ve bunun nedenlerinin ne olduğu anlaşılmalıdır. Genel bir uyum problemi kavramı olmadığından uyum probleminin türleri arasında da terapi yöntemleri farklılık gösterecektir. Uzman Klinik Psikolog Deniz Akıncı olarak uyum problemi yaşayan kişilerin bu problemin ortaya çıkmasındaki nedenleri ve çözüm yollarını ortaya koyarak uyum problemlerini aşmaktayız. Uyum problemleri hakkında detaylı bilgi almak ve randevu talep etmek için bizimle iletişime geçiniz.