Yetişkinlerde bağlanma ve güven problemi konusu derinliği itibari ile oldukça uzun süreli bir süreç sonucunda oluşmaktadır. Bireyin bağlanma ve güven problemleri derine inildikçe gençlikte, çocuklukta ve hatta bebeklikte yaşadığı sıkıntı ya da eksikliklerin neticesi olarak kendisini göstermektedir. Çocuklukta yaşadığı bağlanma problemlerinin etkisi ilerleyen yaşlarda başka kişilere bağlanmasını ve başkalarına güvenmesini etkilemektedir. Bu durum ise yetişkinlik döneminde de ikili ilişkilerinde bir çok probleme yol açmaktadır.

Bağlanma ve güven problemi yaşayan bireyler ikili ilişkilerinde çok kolay kırılırlar ve güvenli bir ilişki kurmakta oldukça zorlanarak bir süre sonra ilişkilerini, arkadaşlarını kaybetmek gibi insanı derinden üzen ve hayatını alt üst eden bir çok olumsuzlukla karşılaşabilmektedir. Bu durum her arkadaşlık denemelerinde aynı şekilde sonuçlanarak adeta bir kısır döngüye dönüştürmektedir. Bu durum ise bağlanma ve güven problemi yaşayan bireyin bir sonraki ilişkilerini bu korkuyla yaşamasına neden olmakta ve hep bu korkunun etkisi ile öyle olmayacaksa bile davranışları ve korkuları nedeni ile bu ilişkileri de hüsran ile sonuçlanmaktadır.

Bağlanma ve güven problemi yaşayan kişiler gerçekten birlikte olmaktan keyif aldığı arkadaşlarını kaybetmemek için onlara sıkı sıkıya bağlanır ve onların kişisel alanlarına sıklıkla müdahale ederek arkadaşlarının rahatsız olmasına neden olabilmektedirler. Bu durumun nedeni de kişinin kendisini ve ilişkisini güvende hissetmemesidir. Bu ilişkiyi kaybetmemek için fazlasıyla arkadaşlarının üzerlerine düşer ve onların bunalarak uzaklaşmalarına sebep olmaktadır. Yetişkinlerde bağlanma ve güven problemleri bireylerde 3 farklı şekilde kendisini göstermektedir.

Bağlanma ve güven problemleri, kaçınıcı bağlanan kişiler, kaygılı bağlanan kişiler ve güvenli bağlanan kişiler olarak ayrılmıştır. Kaçınıcı bağlanan kişiler kendilerini aşırı derecede güvende hissetmek istemekte bunu bulamadıklarında ise o ilişkiden uzak durmak istemektedirler. Kaygılı bağlanan kişiler ise ilişkilerinde çok fazla hassas ve abartılı duygularla yürütür ve ilişkilerini hayatlarının merkezine koyarlar. Güvenli bağlanan kişiler ise yakın ilişkileri çok çabuk kurar ve güven verirler. Güvenli kaygılanan kişiler için bağlanma ve güven problemi var denemez ancak ilişkilerinde ufak tefek aşırı güvenden kaynaklı sorunlar çıkabilmektedir.